Amgueddfa Cymru

Cliciwch yma i fynd i dudalennau Amgueddfa Cymru.

Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru

Dylan Thomas, R. S. Thomas, Margiad Evans, Raymond Williams – dyma bedwar o awduron Saesneg mwyaf adnabyddus yn y Gymru fodern.

Cydnabyddir CREW fel arweinydd rhyngwladol y maes mewn astudiaeth lenyddol a diwylliannol, gyda rhaglen helaeth o addysgu a gwaith ymchwil. Cynhelir gwaith ysgolheigaidd mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys hanes diwylliannol, diwylliant gweledol, cysylltiadau dros yr Iwerydd, astudiaethau ôl-drefedigaethol ac astudiaethau canoloesol.

Cliciwch yma i fynd i dudalennau CREW.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif nod y Coleg yw cynyddu, datblygu ac ehangu cyfleoedd astudio drwy’r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru. Mae’r Coleg yn adeiladu ar waith blaenorol y Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg gan weithio gyda phrifysgolion i ddatblygu partneriaethau cydweithredol effeithiol, sicrhau mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy’r Gymraeg, hyfforddi cenhedlaeth newydd o ddarlithwyr i’r dyfodol, ynghyd â chyllido modiwlau ac adnoddau o’r radd flaenaf i’r sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Cliciwch yma i fynd i dudalennau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyngor Llyfrau Cymru

Corff cenedlaethol a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Cyngor Llyfrau Cymru, ac mae’n ganolbwynt i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae’n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda’r nod o wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hefyd yn dosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Mae’r Cyngor Llyfrau’n ymroi i hybu darllen a llythrennedd yng Nghymru.

Cliciwch yma i fynd i dudalennau Cyngor Llyfrau Cymru.

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

Sefydlwyd y Ganolfan gan Brifysgol Cymru ym 1985, ac mae ganddi lyfrgell lawn sydd wedi tyfu’n adnodd hynod werthfawr ar gyfer Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd dros y blynyddoedd. Yr Athro R. Geraint Gruffydd oedd Cyfarwyddwr cyntaf y Ganolfan, a’i phrosiect cyntaf oedd paratoi argraffiad o waith Beirdd y Tywysogion, a gyhoeddwyd mewn saith cyfrol (1991–6).

Ym 1993, symudodd y Ganolfan i adeilad a godwyd yn bwrpasol nesaf at Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Penodwyd yr Athro Geraint H. Jenkins yn Gyfarwyddwyr yn yr un flwyddyn, ac ehangwyd y gweithgareddau’n sylweddol yn ystod y pymtheg mlynedd ganlynol. Yn fuan, gwelwyd tri phrosiect ymchwil ar waith ar yr un pryd.

Cliciwch yma i fynd i dudalennau’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur yr Iaith Gymraeg

Prosiect a ddechreuwyd ym 1921 gan Fwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru i gynhyrchu’r geiriadur Cymraeg hanesyddol safonol cyntaf. Cyhoeddwyd cyfrol olaf y Geiriadur yn 2002 wedi 82 o flynyddoedd o waith. Mae’r prosiect erbyn hyn yn ail-olygu a diweddaru’r testun fesul rhan.

Cliciwch yma i fynd i dudalennau Geiriadur Prifysgol Cymru.