Rydym yn credu’n angerddol mewn cefnogi a lledaenu ysgolheictod o Gymru ac am Gymru i gynulleidfa fyd-eang. Mae’r Wasg wedi gwasanaethu Cymru a’r gymuned academaidd ryngwladol ers 1922 trwy gyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd yn y Dyniaethau, y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Rydym yn rhannu’r traddodiad cryf yng Nghymru o ddod ag addysg a dysg at yr holl bobl ac yn gweld mai ein rôl ni yw rhoi cymorth i bob agwedd o ddysgu a’r ymchwil gydol oes am wybodaeth a rhagoriaeth academaidd. Rydym yn chwarae rôl bwysig yn lledaenu’r ddealltwriaeth o ddiwylliant, hanes, iaith a gwleidyddiaeth unigryw Cymru. Dros y ganrif diwethaf rydym wedi rhoi llwyfan i feddylwyr mwyaf Cymru, gan gyfrannu at adeiladu Cymru fodern.

Rydym mewn safle unigryw fel yr unig wasg academaidd ddim er elw yng Nghymru a chyda chefnogaeth Prifysgol Cymru rydym wedi gallu aros yn driw i’n cenhadaeth.

Ar hyn o bryd rydym yn cyhoeddi oddeutu 50 o lyfrau newydd a chylchgronau’r flwyddyn yn bennaf ym meysydd Astudiaethau Ewropeaidd, Athroniaeth, Llenyddiaeth, Hanes, Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Rydym hefyd yn cynhyrchu llyfrau o ddiddordeb cyffredinol am Gymru fel rhan o’n cenhadaeth i ledaenu ymchwil a’i gwneud yn hygyrch i gynulleidfa ehangach.