Manylion Awdur

Geraint H. Jenkins

Cyflwyno'r Awdur

Mae Geraint H. Jenkins yn Athro Emeritws ac yn Uwch Gymrawd Mygedol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)

Cyhoeddiad(au) (gol.)