A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales: v.1

Glamorgan, Brecknockshire, Monmouthshire, Radnorshire and Geographically Contiguous Areas of Herefordshire and Shropshire

Awdur(on): Mark Redknap John M Lewis

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Archaeology Canoloesol Ieithoedd Modern Diddordeb Cymru

  • Tachwedd 2007 · 432tudalen · 275x215mm

  • ·Clawr Caled - 9780708319567

Am y llyfr

Llyfr llawn lluniau sy'n edrych ar arysgrifau ar feini canoloesol Cymreig; mae'r meini hyn yn coffáu bonedd y cyfnod ac maent yn hanfodol bwysig i'n dealltwriaeth o'r waddol Rufeinig, y mewnlifiad Gwyddelig a datblygiad yr eglwys; mae'n cynnig agweddau ffres ar hen drafodaethau, a dehongliadau newydd ar yr arysgrifau; cynhwysir 390 o ffotograffau a 170 o frasluniau.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mark Redknap

Darllen mwy

John M Lewis

Darllen mwy