A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculptures in Wales: North Wales v. 3

Golygydd(ion): Nancy Edwards

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Archaeology Canoloesol Ieithoedd Modern Diddordeb Cymru

  • Ebrill 2013 · 544tudalen · 244x172mm

  • ·Clawr Caled - 9780708325506

Am y llyfr

Llyfr llawn lluniau sy'n edrych ar arysgrifau ar feini canoloesol Cymreig; mae'r meini hyn yn coffáu bonedd y cyfnod ac maent yn hanfodol bwysig i'n dealltwriaeth o'r waddol Rufeinig, y mewnlifiad Gwyddelig a datblygiad yr eglwys; mae'n cynnig agweddau ffres ar hen drafodaethau, a dehongliadau newydd ar yr arysgrifau.

Cynnwys

CHAPTER 1. HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND TO THE MONUMENTS Topography The Roman Impact North Wales c.350 – 800 North Wales c.800 – 1137 The Early Medieval Church in North Wales CHAPTER 2. EARLIER RESEARCH CHAPTER 3. GEOLOGICAL SOURCES AND SELECTION OF STONE by JANA HORAK Methodology Selection of Stone Extraction Transportation Geology and Sources Lithologies The Relationship of Stone Form to Lithologies Conclusion CHAPTER 4. THE EARLY INSCRIBED STONES Numbers and Distribution Context and Function Roman-letter inscriptions: Words and Formulae Inscriptions in the Ogam Alphabet Roman-letter Inscriptions: Layout, Carving and Epigraphy Christian Symbols: Chi-rhos and Crosses CHAPTER 5. FORMS OF SCULPTURE Cross-carved stones Crosses Cross-slabs and Pillars Architectural and Related Fragments Fonts Sundials Later Inscribed Stones Grave-cover CHAPTER 6. DISTRIBUTION, CONTEXT AND FUNCTION OF THE SCULPTURE Cross-carved Stones Crosses, Cross-slabs, and other more ambitious Sculpture Ecclesiastical Landscapes CHAPTER 7. THE ORNAMENT AND ICONOGRAPHY OF THE SCULPTURE Crosses Plaitwork and Interlace Frets Spiral Patterns Animal and Plant Ornament Figural Iconography CHAPTER 8. SCULPTURE: THE INSCRIPTIONS Words, Formulae and Function Layout of Inscriptions The Palaeography of the Later Inscriptions by HELEN MCKEE CHAPTER 9. THE SCULPTURE: REGIONAL AND LOCAL GROUPS Circle-head Crosses Sculpture carved from Anglesey Carboniferous Quartz Arenite Sculpture on the Llyn and in Merioneth Sculpture in Powys CHAPTER 10.THE CELTIC LANGUAGE OF THE INSCRIPTIONS AND THEIR CHRONOLOGY by PATRICK SIMS-WILLIAMS Brittonic Inscriptions Irish Inscriptions The Incidence of Irish Names CHAPTER 11. THE DEVELOPMENT AND CHRONOLOGY OF EARLY MEDIEVAL STONE CARVING IN SOUTH-WEST WALES The Early Inscribed Stones The Sculpture

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Nancy Edwards

Mae Nancy Edwards yn Athro mewn Archaeoleg yr Oesoedd Canol ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy