Crime, Protest and Police in Modern British Society

Essays in Honour of David J. V. Jones

Golygydd(ion): David W. Howell Kenneth O. Morgan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Beirniadaeth Lenyddol

  • Rhagfyr 1999

  • · eLyfr - ESO html - 9780585235578

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

David W. Howell

Darllen mwy

Kenneth O. Morgan

Mae Kenneth O. Morgan yn Athro Ymchwil yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Mae'n Gymrawd o’r Academi Brydeinig, ac yn aelod o Dy'r Arglwyddi ers 2000. Mae’r Arglwydd Morgan hefyd yn Gymrawd er Anrhydedd o Goleg y Frenhines, Rhydychen, a Choleg Oriel, Rhydychen, ac yn Gymrawd ym Mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd, a De Cymru. Mae hefyd wedi dal swyddi Is-ganghellor Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac Is-ganghellor Prifysgol Cymru.

Darllen mwy