Education, Culture, and Society

Some Perspectives on the Nineteenth & Twentieth Centuries

Awdur(on): Gareth Elwyn Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith

  • Rhagfyr 1991

  • · eLyfr - ESO html - 9780585292007

Dyfyniadau

." . . a fascinating collection of essays which are wonderfully varied in their interest and appeal." -Oxford Internship Model

Cyflwyno'r Awdur(on)

Gareth Elwyn Jones

Roedd Gareth Elwyn Jones, a fu farw yn 2013, yn Athro Emeritws mewn Addysg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd yn gyn-bennaeth yr Adran Addysg a Deon y Gyfadran Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy