Nationality and Planning in Scotland and Wales

Golygydd(ion): Roderick Macdonald Huw Thomas

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Gwleidyddiaeth Diddordeb Cymru

  • Rhagfyr 1997

  • · eLyfr - ESO html - 9780585252995

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Roderick Macdonald

Darllen mwy

Huw Thomas

Mae Huw Thomas yn gyn-bennaeth ar ysgolion cyfun cyfrwng Cymraeg ac yn Aelod Cysylltiol o'r Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Colin Williams yn Athro Ymchwil ac ef yw Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy