Robert Recorde

Tudor Scholar and Mathematician

Awdur(on): Gordon Roberts

Dosbarthiad(au): Gwyddoniaeth Hanes Diddordeb Cymru

Cyfres: Gwyddonwyr Cymru / Scientists of Wales

  • Medi 2021 · tudalen · mm

  • · -
  • · -
  • · -
  • · -
  • · -

Am y llyfr

Mae’r cofiant gafaelgar hwn yn adrodd hanes llawn un o ffigurau mwyaf enigmatig Lloegr Duduraidd. Cymro oedd Robert Recorde a anwyd yn Ninbych-y-pysgod oddeutu 1512, a chafodd ei addysg yn Rhydychen a Chaergrawnt. Mae’r llyfr hwn, sy’n fywgraffiad manwl o’r ysgolhaig Tuduraidd, yn bwrw golwg ar agweddau niferus ar ei yrfa ryfeddol o amrywiol a’i fywyd, oedd yn un trasig yn y pen draw. Mae’n cyflwyno darlun cyfoethog, manwl a chyflawn o Robert Recorde y dyn, y diwinydd a’r academydd prifysgol, y meddyg, y mathemategydd a’r seryddwr, yr hynafiaethydd, ac awdur gwerslyfrau hynod lwyddiannus. Arweiniodd penodiadau gan y goron at wrthdaro rhwng Recorde ag Iarll Penfro, cynllwyniwr o fri, gan arwain maes o law at ddod benben â'r Frenhines Mari I. Fel gŵr deallusol oedd ar goll yn llwyr ym myd cynllwynio gwleidyddol, ac at ei glustiau mewn cythrwfl crefyddol, yn y pen draw ildiodd Recorde i’r we o beryglon a gaeodd amdano nad oedd dianc rhagddi.

Robert Recorde not only was the author of one of the most popular textbooks of arithmetic of all time, but he was also a medical doctor, a surveyor of mines, an antiquarian, a poet, and someone deeply involved in the religious controversies that plagued England under the Tudors. Roberts does justice to all these aspects of Recorde's career, and he draws a rich and convincing portrait of the society in which Recorde grew up in Wales, as well as the atmosphere of Oxford and Cambridge where he studied, and of London, which became his home later in life.

Cynnwys

Author’s Forward and Acknowledgments
Prologue
Chapter 01 – Child of Tenby
Chapter 02 – Oxford Scholar
Chapter 03 – Cambridge Savant
Chapter 04 – Such is Your Authority
Chapter 05 – St Paul’s Churchyard
Chapter 06 – Doctor Recorde
Chapter 07 – Antiquarian and Mathematician
Chapter 08 – No Mean Divine
Chapter 09 – Comptroller of the King’s Mints
Chapter 10 – The Muscovy Company
Chapter 11 – This Talk Delights Me Marvellously
Chapter 12 – Pedagogue and Poet
Chapter 13 – Surveyor of the Mines and Monies
Chapter 14 – Nemesis
Chapter 15 – A Heart So Oppressed
Chapter 16 – An Unquiet Mind
Chapter 17 – One of His Elect in Glory
Epilogue

Cyflwyno'r Awdur(on)

Gordon Roberts

Mae Gordon Roberts yn ysgolhaig annibynnol; yn ôl ei alwedigaeth mae’n beiriannydd awyrennau, mae wedi darllen yn eang yn y gwyddorau, technoleg, mathemateg a pheirianneg. Graddiodd o’r Brifysgol Agored.

Darllen mwy