Sefyll yn y Bwlch

Cymru a'r Mudiad Gwrth-fodern - Astudiaeth o Waith T. S. Eliot, Simone Weil, Saunders Lewis ac R.S.Thomas

Awdur(on): Grahame Davies

Iaith: Cymraeg

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

  • Medi 1999 · 210tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Meddal - 9780708315590

Am y llyfr

Casgliad o bum astudiaeth feirniadol dreiddgar o waith Saunders Lewis ac R.S. Thomas mewn perthynas â'u cenedl, o'u cymharu â T.S. Eliot a Simone Weil, ill pedwar yn cynrychioli'r mudiad gwrth-fodern.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Grahame Davies

Darllen mwy