The Welsh Language and the 1891 Census

Awdur(on): Mari A. Williams Gerwyn Wiliams

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Beirniadaeth Lenyddol Diddordeb Cymru

Cyfres: Social History of the Welsh Language

  • Rhagfyr 1999

  • · eLyfr - pdf - 9781417508426

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mari A. Williams

Roedd Mari A. Williams yn Gymrawd Ymchwil ac Arweinydd Prosiect yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio fel cyfieithydd.

Darllen mwy

Gerwyn Wiliams

Darllen mwy