Which Nation’s Schools?

Direction and Devolution in Welsh Education in the Twentieth Century

Awdur(on): Gareth Elwyn Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Canoloesol Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Ieithoedd Modern

  • Rhagfyr 1990 · 244tudalen · 220x140mm

  • ·Clawr Caled - 9780708310779
  • · eLyfr - ESO html - 9780585309101

Cyflwyno'r Awdur(on)

Gareth Elwyn Jones

Roedd Gareth Elwyn Jones, a fu farw yn 2013, yn Athro Emeritws mewn Addysg ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd yn gyn-bennaeth yr Adran Addysg a Deon y Gyfadran Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen mwy