Y Cyfryngau a Chyhoeddusrwydd

Copïau adolygu

Os ydych yn Olygydd Adolygu neu’n Olygydd cylchgrawn, gallwch holi am gopi adolygu o’n llyfrau: cysylltwch â Georgia Winstone trwy ebostio Georgia.Winstone@gwasg.cymru.ac.uk gydag enw eich cyhoeddiad, cyfeiriad gwefan, cyfeiriad yr adolygydd, a’r llyfr yr hoffech adolygu.