Y Cyfryngau a Chyhoeddusrwydd

Croeso i’r tudalen ar gyfer y Cyfryngau a Chyhoeddusrwydd.

Copïau adolygu

Os ydych yn Olygydd Adolygu neu’n Olygydd cylchgrawn, gallwch holi am gopi adolygu o’n llyfrau: cysylltwch ag Elin Williams trwy ebostio Elin.Williams@press.wales.ac.uk gydag enw eich cyhoeddiad, cyfeiriad gwefan, cyfeiriad yr adolygydd, a’r llyfr yr hoffech adolygu.

Catalogau

Lawrlwythwch ddogfennau PDF o’n catalogau pynciau yma.

Os oes well gennych dderbyn copïau caled, anfonwch ebost at Elin.Williams@press.wales.ac.uk i dderbyn copi argraffedig. Gallwch hefyd gofrestru ar ein rhestr bostio, a rhoi gwybod i ni am eich meysydd o ddiddordeb ar gyfer postio yn y dyfodol.

Noder: Mae angen Adobe Acrobat Reader i lawr lwytho dogfennau o’r dudalen hon a mannau eraill ar y wefan. Os nad oes gennych feddalwedd Acrobat ar hyn o bryd, gellir lawrlwytho darllenydd am ddim o wefan Adobe.