A History of Money

Awdur(on) Glyn Davies

Golygydd(ion) Duncan Connors

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): History

  • Mai 2016 · 784 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Meddal - 9781783163090
  • · eLyfr - pdf - 9781783163106
  • · eLyfr - epub - 9781783163113

Am y llyfr

Mae A History of Money yn edrych ar y modd y mae arian fel y gwyddom ni amdano wedi datblygu dros amser. Gan ddechrau gyda'r system ffeirio, esblygodd y swyddogaeth o gyfnewid nwyddau’n system ariannol yn seiliedig ar ddarnau arian wedi’u cynhyrchu o fetelau gwerthfawr ac, o'r 1500au ymlaen, cafodd systemau ariannol eu sefydlu lle daeth arian a masnach ynghlwm, ac erbyn canol y 1800au roedd wedi sefydlogi’n system seiliedig ar aur. Mae'r llyfr yn cyflwyno ei ddadl gloi, sef bod y system ariannol fyd-eang wedi bod mewn argyfwng cyson ac esblygiad parhaus ers cwymp y Safon Aur hyd heddiw.

Dyfyniadau

'...many fascinating historical perspectives are contained in this highly readable, new history of money' - The Financial Times

Cyflwyno'r Awdur(on)

Roedd Glyn Davies yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Cymru ac yn Ymgynghorydd Economaidd i Julian Hodge Bank Ltd. Ymhlith ei swyddi blaenorol yr oedd: Sir Julian Hodge Athro Bancio a Chyllid, a Phennaeth yr Adran Economeg a Bancio, UWIST, Caerdydd. Yr oedd hefyd yn Uwch Gynghorydd Economaidd Adroddiad i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn gynghorydd Economaidd a Chyfarwyddwr y Banc Cymru.

Darllen mwy

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Mae Duncan Connors yn Gymrawd Addysgu mewn Cyllid yn Ysgol Fusnes Prifysgol Durham, ac wedi gweithio ym mhrifysgolion Caergrawnt, Coventry a Buckingham.

Darllen mwy