A History of Money

Awdur(on): Glyn Davies
Golygydd(ion): Duncan Connors

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Hanes

  • Mai 2016 · 784tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Meddal - 9781783163090
  • · eLyfr - epub - 9781783163113
  • · eLyfr - mobi - 9781783163120
  • · eLyfr - pdf - 9781783163106

Am y llyfr

Mae A History of Money yn edrych ar y modd y mae arian fel y gwyddom ni amdano wedi datblygu dros amser. Gan ddechrau gyda'r system ffeirio, esblygodd y swyddogaeth o gyfnewid nwyddau’n system ariannol yn seiliedig ar ddarnau arian wedi’u cynhyrchu o fetelau gwerthfawr ac, o'r 1500au ymlaen, cafodd systemau ariannol eu sefydlu lle daeth arian a masnach ynghlwm, ac erbyn canol y 1800au roedd wedi sefydlogi’n system seiliedig ar aur. Mae'r llyfr yn cyflwyno ei ddadl gloi, sef bod y system ariannol fyd-eang wedi bod mewn argyfwng cyson ac esblygiad parhaus ers cwymp y Safon Aur hyd heddiw.

Dyfyniadau'...many fascinating historical perspectives are contained in this highly readable, new history of money' - The Financial Times

Cyflwyno'r Awdur(on)

Glyn Davies

Roedd Glyn Davies yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Cymru ac yn Ymgynghorydd Economaidd i Julian Hodge Bank Ltd. Ymhlith ei swyddi blaenorol yr oedd: Sir Julian Hodge Athro Bancio a Chyllid, a Phennaeth yr Adran Economeg a Bancio, UWIST, Caerdydd. Yr oedd hefyd yn Uwch Gynghorydd Economaidd Adroddiad i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn gynghorydd Economaidd a Chyfarwyddwr y Banc Cymru.

Darllen mwy

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Duncan Connors

Mae Duncan Connors yn Gymrawd Addysgu mewn Cyllid yn Ysgol Fusnes Prifysgol Durham, ac wedi gweithio ym mhrifysgolion Caergrawnt, Coventry a Buckingham.

Darllen mwy

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch 'Gostyngiad' er mwyn pori drwy'r llyfrau niferus sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.