CYNORTHWYYDD CYNHYRCHU A GOLYGYDDOL

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cynhyrchu a Golygyddol, i weithio yn yr Adran Gynhyrchu. Mae swydd y Cynorthwyydd Cynhyrchu a Golygyddol yn rôl bwysig yn y Wasg er mwyn sicrhau bod pob cynnyrch yn cael ei gwblhau ar amser ac o fewn cyllideb, gan gwrdd â safonau cynhyrchu a golygyddol uchel.

Bydd y Cynorthwyydd Cynhyrchu a Golygyddol yn cydweithio’n agos â holl aelodau tîm GPC; Comisiynu, Golygyddol, Gwerthiant a Marchnata, a Chyllid, a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Cynhyrchu i oruchwylio cynhyrchu llyfrau a chyfnodolion print ac electronig, o drosglwyddo llawysgrif i gyflenwi stoc i ddosbarthwyr.

Gweler yr Hysbyseb Swydd a Disgrifiad Swydd am rhagor o fanylion, ynghyd â rhestr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

Dyddiad cau 7 Medi 2021.