CYNORTHWYYDD GWERTHIANT A MARCHNATA

Dyma gyfle prin i ymuno â phrif gyhoeddwr academaidd Cymru, ac yn ystod cyfnod cyffrous wrth i’r Wasg ddathlu ei chanmlwyddiant a rhoi cynlluniau twf strategol ar waith, gan gynnwys lansio argraffnod masnachol.

Gweler yr Hysbyseb Swydd a Disgrifiad Swydd am rhagor o fanylion, ynghyd â rhestr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

Dylid gyrru ceisiadau at eleri.lewis@pcydds.ac.uk. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â’r Rheolwraig Gwerthiant Byd-eang, Maria Vassilopoulos maria.vassilopoulos@gwasg.cymru.ac.uk. Rhaid derbyn pob cais erbyn y dyddiad cau, 7fed Chwefror 2022.