Yn y cyfnod digynsail hwn, mae Covid-19 yn effeithio arnom i gyd. Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu ein staff a chwsmeriaid, ac i sicrhau bod busnes yn parhau fel arfer cymaint ag sy’n bosib.

Mae staff y Wasg yn parhau i weithio o adref, gweler isod manylion cyswllt pob adran.

Comisiynu

Cysylltwch â chris.richards@gwasg.cymru.ac.uk

Cynhyrchu a Golygyddol

Cysylltwch ag adam.burns@gwasg.cymru.ac.uk

Gwerthiant a Marchnata

Cysylltwch â georgia.winstone@gwasg.cymru.ac.uk

Cyllid

Cysylltwch â vicki.alexander@gwasg.cymru.ac.uk

Ymholiadau Cyffredinol

Gwasg Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Heol Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS

Ffôn: 029 2037 6999
E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Oriau cyswllt: Dydd Llun – Dydd Iau, 9.00yb–4.30yh
Dydd Gwener, 9.00yb-4.00yh