Yn y cyfnod digynsail hwn, mae Covid-19 yn effeithio arnom i gyd. Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu ein staff a chwsmeriaid, ac i sicrhau bod busnes yn parhau fel arfer cymaint ag sy’n bosib.

O heddiw ymlaen bydd ein adeilad ar gau a bydd ein gwaith i gyd yn cael ei wneud o adref. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Adran Comisynu 

Chris Richards chris.richards@press.wales.ac.uk

Adran Gwerthiant a Marchnata

Bronwen Swain Bronwen.swain@press.wales.ac.uk

Adran Cynhyrchu

Bethan Phillips Bethan.Phillips@press.wales.ac.uk

Adran Cyllid

Vicki Alexander vicki.alexander@press.wales.ac.uk

Ymholiadau Cyffredinol

Gwasg Prifysgol Cymru
Gorfestrfa’r Brifysgol
Heol Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS

Ffôn: 029 2037 6999
E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Oriau cyswllt: Dydd Llun – Dydd Iau, 9.00yb–4.30yh
Dydd Gwener, 9.00yb-4.00yh