Sylfeini Cyfieithu Testun

Cyflwyniad i Gyfieithu Proffesiynol

Ben Screen

Mae’r gyfrol hon yn tywys cyfieithwyr newydd a’r rhai sydd â’u bryd ar weithio yn y maes trwy brif egwyddorion llunio cyfieithiad da. Mae’n taflu goleuni ar yr amryfal dechnegau y mae cyfieithwyr cymwys yn eu defnyddio, o’r broses ddarllen hyd at y broses adolygu.

Darllen mwy

Gweisg Prifysgol yn lansio menter EvenUP

Hanes Cymry

Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwareiddiad Cymraeg

Simon Brooks

‘Â’i ddeallusrwydd dansherus, ei gyfeiriadaeth wyddoniadurol a’i ddadansoddi miniog, mae Simon Brooks yn torri drwy ystrydebu ffasiynol fel cyllell drwy fenyn. Perwyl y magnum opus arloesol hwn yw arddel ac annog y gymuned Gymraeg amlethnig. Amen ac amen i hwnna. Darllener. Ystyrier.’
-Cynog Dafis

Darllen mwy

Ysbryd Morgan

Adferiad y Meddwl Cymreig

Huw L. Williams

‘Sut mae bod yn athronyddol ac yn ddychmyglawn, yn eangfrydig ac yn genedlgarol, yn ddadansoddol ac yn angerddol – y cyfan, a rhagor, ar yr un pryd? I gael yr ateb, darllenwch tour de force diweddaraf Huw L. Williams – cewch eich hysbrydoli yn y fargen.’
- Cynog Dafis

Darllen mwy

Darllen y Dychymyg

Creu ystyron newydd i blant a phlentyndod yn Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Siwan M. Rosser

‘Cyfrol wefreiddiol o arloesol yw hon am lên plant Cymraeg gan y brif arbenigwraig yn y maes. Mae’n olrhain y cychwyn yn ôl i’r llyfrau a’r cylchgronau crefyddol, addysgol a bucheddol ar gyfer yr ieuainc a gyhoeddwyd gan yr enwadau yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. A dengys inni sut I werthfawrogi’r cynnyrch hwn o’r newydd trwy ddeall bydolwg “estron” y cyfnod. Dyma astudiaeth sy’n cyfoethogi ein hadnabyddiaeth o’n gorffennol.’
- Yr Athro M. Wynn Thomas, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

MYNEDIAD AGORED

Cylchgrawn Addysg Cymru

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Mae rhifyn diweddaraf Cylchgrawn Addysg Cymru nawr ar gael i'w ddarllen am ddim! Dilynwch y ddolen i ddarllen erthyglau rhifyn 22.2 Rightwards arrow https://bit.ly/3i6XGmR

Darllen mwy

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan

Rhiannon Marks

‘O’r diwedd, dyma astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad enfawr Mihangel Morgan i ffuglen fer yn y Gymraeg, un sy’n gosod ei waith mewn cyd-destunau Ewropeaidd cyfoes. Mae cyfrol Rhiannon Marks nid yn unig yn ymdriniaeth ddadlennol â gwaith yr awdur, ond hefyd yn ymateb creadigol cyfaddas iddo – yn ddychmygus, deallus ac yn cynnig difyrrwch di-ben-draw i’r darllenydd. Ardderchog!’
-Yr Athro Angharad Price, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Blog

18th Mai 2022

Atgofion am Wasg Prifysgol Cymru gan John Rhys, Cyfarwyddwr y Wasg 1976-1990

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Cushions, Kitchens and Christ

Darllen mwy

Free and Public

Darllen mwy

Gothic Metaphysics

Darllen mwy

Gothic Utterance

Darllen mwy

Industrial Gothic

Darllen mwy

Joseph Sheridan Le Fanu

Darllen mwy

Monstrous Textualities

Darllen mwy

Patronage and Power in the Medieval Welsh March

Darllen mwy

Representing the Male

Darllen mwy

Rethinking the Ancient Druids

Darllen mwy

South Asian Gothic

Darllen mwy

Spain is different?

Darllen mwy

Star Warriors of the Modern Raj

Darllen mwy

The History of Wales in Twelve Poems

Darllen mwy

The Moral Standing of the State in International Politics

Darllen mwy

Wales, the Welsh and the Making of America

Darllen mwy

Women, Memory and Dictatorship in Recent Chilean Fiction

Darllen mwy

Young Adult Gothic Fiction

Darllen mwy

Cyfnodolion

Journal of Celtic Linguistics

Darllen mwy

Studia Celtica

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

Meic Stephens

Meic Stephens is a freelance author, editor and journalist. Among the reference works he has compiled and edited are The Oxford Companion to the Literature of Wales (1986) and A Dictionary of Literary Quotations (1990), and he is also an editor of the Writers of Wales series....

Darllen mwy

Henry Lewis

Henry Lewis CBE was Professor of Welsh Language and Literature at the University College of Swansea from 1921 to 1954....

Darllen mwy