Hanes Cymry

Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwareiddiad Cymraeg

Simon Brooks

‘Â’i ddeallusrwydd dansherus, ei gyfeiriadaeth wyddoniadurol a’i ddadansoddi miniog, mae Simon Brooks yn torri drwy ystrydebu ffasiynol fel cyllell drwy fenyn. Perwyl y magnum opus arloesol hwn yw arddel ac annog y gymuned Gymraeg amlethnig. Amen ac amen i hwnna. Darllener. Ystyrier.’
-Cynog Dafis

Darllen mwy

Ysbryd Morgan

Adferiad y Meddwl Cymreig

Huw L. Williams

‘Sut mae bod yn athronyddol ac yn ddychmyglawn, yn eangfrydig ac yn genedlgarol, yn ddadansoddol ac yn angerddol – y cyfan, a rhagor, ar yr un pryd? I gael yr ateb, darllenwch tour de force diweddaraf Huw L. Williams – cewch eich hysbrydoli yn y fargen.’
- Cynog Dafis

Darllen mwy

Darllen y Dychymyg

Creu ystyron newydd i blant a phlentyndod yn Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Siwan M. Rosser

‘Cyfrol wefreiddiol o arloesol yw hon am lên plant Cymraeg gan y brif arbenigwraig yn y maes. Mae’n olrhain y cychwyn yn ôl i’r llyfrau a’r cylchgronau crefyddol, addysgol a bucheddol ar gyfer yr ieuainc a gyhoeddwyd gan yr enwadau yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. A dengys inni sut I werthfawrogi’r cynnyrch hwn o’r newydd trwy ddeall bydolwg “estron” y cyfnod. Dyma astudiaeth sy’n cyfoethogi ein hadnabyddiaeth o’n gorffennol.’
- Yr Athro M. Wynn Thomas, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

MYNEDIAD AGORED

Cylchgrawn Addysg Cymru

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Mae rhifyn diweddaraf Cylchgrawn Addysg Cymru nawr ar gael i'w ddarllen am ddim! Dilynwch y ddolen i ddarllen erthyglau rhifyn 22.2 Rightwards arrow https://bit.ly/3i6XGmR

Darllen mwy

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan

Rhiannon Marks

‘O’r diwedd, dyma astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad enfawr Mihangel Morgan i ffuglen fer yn y Gymraeg, un sy’n gosod ei waith mewn cyd-destunau Ewropeaidd cyfoes. Mae cyfrol Rhiannon Marks nid yn unig yn ymdriniaeth ddadlennol â gwaith yr awdur, ond hefyd yn ymateb creadigol cyfaddas iddo – yn ddychmygus, deallus ac yn cynnig difyrrwch di-ben-draw i’r darllenydd. Ardderchog!’
-Yr Athro Angharad Price, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Blog

27th July 2021

Lleiafrifoedd ethnig mewn cenedl leiafrifol

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Y Dychymyg Ôl-Fodern

Darllen mwy

Cyfri’n Cewri

Darllen mwy

‘Iaith Oleulawn’

Darllen mwy

Creu Dinasyddiaeth i Gymru

Darllen mwy

Diwinyddiaeth Paul

Darllen mwy

Yr Anymwybod Cymreig

Darllen mwy

Y Gyfraith yn ein Llên

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Darllen mwy

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Darllen mwy

Cyfan-dir Cymru

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Darllen mwy

Perfformio’r Genedl

Darllen mwy

Cyfnodolion

Journal of Celtic Linguistics

Darllen mwy

Studia Celtica

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

Rhiannon Marks

Mae Rhiannon Marks yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a dyma ei chyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol....

Darllen mwy