UWP

Llên Cymru

Iaith: Cymraeg

Print ISSN: 00760188 Ar-lein ISSN: 2058-5071

Am y Cyfnodolyn

Ers ei sefydlu yn 1950, Llên Cymru yw’r prif gylchgrawn academaidd yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg.  Mae’n cyhoeddi ymdriniaethau academaidd o’r safon uchaf yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg o unrhyw gyfnod, ar ffurf erthyglau ysgolheigaidd neu feirniadol, neu olygiadau o destunau.  Cyhoeddir hefyd adolygiadau ar gyhoeddiadau yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg, gan gynnwys adolygiadau ar gyfrolau perthnasol a gyhoeddwyd mewn ieithoedd heblaw’r Gymraeg.  Mae’r cylchgrawn hefyd yn cynnwys adran nodiadau ar gyfer cyfraniadau byrion.  Bu’r Athro Gruffydd Aled Williams yn olygydd ar Llên Cymru ers 1997, gan drosglwyddo awenau’r olygyddiaeth i Dr Dylan Foster Evans a Dr Siwan Rosser, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, o rifyn 36 ymlaen.

Prisiau

Gwaddol Gwyn

Nodyn Golygyddol – Gerwyn Wiliams

‘Da oedd Gwyn Thomas, yndê?’ Darlith Agoriadol Cynhadledd Gwaddol Gwyn – Gruffydd Aled Williams

Byd Gwyn: Cefndir Syniadol Barddoniaeth Gwyn Thomas – D. Densil Morgan

Adnabod Godidowgrwydd Cyrtens: Plant a Phlentyndod yng Ngwaith Gwyn Thomas – Siwan M. Rosser

Crefft Cyfieithu Gwaith Gwyn Thomas: Dadansoddi Diwéddgan – Rhianedd Jewell

‘Gall Sbarcs a Gwreichion Gynnau Tân’: Llunyddiaeth Gwyn Thomas a Datblygiad y Ffilm Gymraeg – Kate Woodward

Gwyn Thomas: Y Cysur a Gynnig yng Nglyn Cysgod Angau – Lowri Havard

 

Eitemau Eraill

Cynan a Rocfeirdd y Clarence Hotel, 1924 – Gerwyn Wiliams

Canfod ei Llais: Technegau Naratif Nofelau Dyrnaid o Awduron Benywaidd yr Unfed Ganrif ar Hugain – T. Robin Chapman

Dramodwyr Rhwng Dau Fyd: Aled Jones Williams a Sergi Belbel – Hannah Sams

 

Adolygiadau

Llenyddiaeth Saesneg Cymru a’r Gymraeg (adolygiad cyfansawdd) – Lisa Sheppard

Buchedd Beuno: The Middle Welsh Life of St Beuno – Ceridwen Lloyd-Morgan

Women, Identity and Religion in Wales: Theology, Poetry, Story – Jane Aaron

 

Golygydd(ion)

Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd

Dr Dylan Foster Evans, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Marks, Prifysgol Caerdydd

Dr Llion Pryderi Roberts, Prifysgol Caerdydd

RosserSM@cardiff.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Dr Jane Cartwright, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Cathryn Charnell-White, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd

Athro Marged Haycock, Prifysgol Aberystwyth

Dr Christine James, Prifysgol Abertawe

Professor Gerwyn Wiliams, Prifysgol Bangor