Llên Cymru

Iaith: Cymraeg

Print ISSN: 00760188 Ar-lein ISSN: 2058-5071

Am y Cyfnodolyn

Ers ei sefydlu yn 1950, Llên Cymru yw’r prif gylchgrawn academaidd yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg.  Mae’n cyhoeddi ymdriniaethau academaidd o’r safon uchaf yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg o unrhyw gyfnod, ar ffurf erthyglau ysgolheigaidd neu feirniadol, neu olygiadau o destunau.  Cyhoeddir hefyd adolygiadau ar gyhoeddiadau yn ymwneud â llenyddiaeth Gymraeg, gan gynnwys adolygiadau ar gyfrolau perthnasol a gyhoeddwyd mewn ieithoedd heblaw’r Gymraeg.  Mae’r cylchgrawn hefyd yn cynnwys adran nodiadau ar gyfer cyfraniadau byrion. Bu’r Athro Gruffydd Aled Williams yn olygydd ar Llên Cymru ers 1997, gan drosglwyddo awenau’r olygyddiaeth i Dr Dylan Foster Evans a Dr Siwan Rosser, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, o rifyn 36 ymlaen.

Prisiau

  • Sefydliadau
  • Print yn unig £37
  • Ar-lein yn unig £37
  • Y ddau £63.50
  • Unigolion
  • Print yn unig £17.50
  • Ar-lein yn unig £17.50
  • Y ddau £23

Erthyglau

‘O Achaws Nyth yr Ehedydd’? Enwau Lleoedd a Chwedl Myrddin Ganrif – Ben Guy
‘Ond Mater Merch’: Cywydd Llatai Troseddol Tomos Prys – Jerry Hunter
‘A great Rhymer’: Solomon Evan (c.1709–1776) o Sain Siorys – Dylan Foster Evans
Kate Roberts, ‘Gorymdaith’ a Chof Diwylliannol – Dewi Alter
Anghyfiawnderau Cymdeithasol yng ngwaith Siôn Eirian – Manon Wyn Williams

Adolygiadau 
History and Identity in Early Medieval Wales – Marged Haycock
Seintiau Cymru, Sancti Cambrenses: Astudiaethau ar Seintiau Cymru / Studies in the Saints of Wales – Elena Parina
‘Iaith Oleulawn’: Geirfa Dafydd ap Gwilym – David Willis

Traethodau ymchwil yn ymwneud â Llenyddiaeth Gymraeg sydd ar y gweill ym Mhrifysgolion Cymru 

Cyfarwyddiadau i Gyfranwyr 

Golygydd(ion)

Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd

Dr Dylan Foster Evans, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Marks, Prifysgol Caerdydd

Dr Llion Pryderi Roberts, Prifysgol Caerdydd

RosserSM@cardiff.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Dr Jane Cartwright, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Cathryn Charnell-White, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

Athro Sioned Davies, Prifysgol Caerdydd

Athro Marged Haycock, Prifysgol Aberystwyth

Dr Christine James, Prifysgol Abertawe

Professor Gerwyn Wiliams, Prifysgol Bangor