Mae Gwasg Prifysgol Cymru wedi mynd i bartneriaeth gyda Liverpool Subscription Services yng Ngwasg Prifysgol Lerpwl i brosesu archebion tanysgrifio.

Mae tanysgrifiadau am gyfnod o un flwyddyn, a byddwch yn derbyn y rhifynnau a gyhnoeddir yn y flwyddyn honno. Anfonir cyfnodolion print drwy’r post, ac os ydych chi’n danysgrifiwr ar-lein, gallwch gyrchu eich rhifynnau drwy Ingenta.

Sut i danysgrifio

Anfonwch ebost at subscriptions@liverpool.ac.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw’r cyfnodolyn
  • Y math o danysgrifiad rydych chi’n ei ddewis (print yn unig, ar-lein yn unig neu gyfuniad)
  • Pa un a ydych chi’n tanysgrifio fel sefydliad neu unigolyn
  • Y flwyddyn yr hoffech danysgrifio iddi
  • Eich enw, cyfeiriad post a chyfeiriad ebost

Talu

Byddwch yn derbyn dolen at safle talu diogel drwy ebost.

Rhestrir y prisiau ar y tudalennau canlynol:-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!