Cylchgrawn Hanes Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mehefin a Rhagfyr

Print ISSN: 0043-2431 Ar-lein ISSN: 0083-792X

Am y Cyfnodolyn

Cyhoeddwyd Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu’r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw’r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a’i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o’r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, Lloegr a’r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau’r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Prisiau

  • Sefydliadau
  • Print yn unig £63.50
  • Ar-lein yn unig £63.50
  • Y ddau £116.50
  • Unigolion
  • Print yn unig £35
  • Ar-lein yn unig £35
  • Y ddau £58

CYNNWYS

Editorial Note
Transnational Memory and Y Ffydd Ddi-ffuant: by Dewi Alter
Connections Between Welsh and Irish Landed Estates, c.1650–c.1920: A Preliminary Overview: by Adam Coward
The Power of Place: Penrhyn Castle as a Means of Exploring Welsh Histories of Colonialism and Transatlantic Slavery: by Eleanor Harding
Wales and its Historians: Review Article: by Ralph A. Griffiths

ADOLYGIADAU
Jones, Princely Ambition: Ideology, Castle-building and Landscape in Gwynedd: by Thomas Davies
Roberts, Edward Lhwyd: by Hefin Jones
Allen (ed.), The Welsh Society of Philadelphia 1798–1839: by Eryn M. White
Morgan-Guy (ed.), Treasures: The Special Collections of the University of Wales Trinity Saint David: by Prys Morgan
Evans-Jones, ‘Mae’r Beibl o’n Tu’: gan Gethin Matthews
Leeworthy, Causes in Common: by Mari Wiliam
Rees, Hanes Tregaron a’r Cyffiniau: gan Geraint H. Jenkins
King, Brittle with Relics: by Ben Curtis
Sills-Jones and Gruffydd Jones (eds), Documentary in Wales: by Elain Price
Shipton, Mr Jones – The Man Who Knew Too Much; Gamache, Gareth
Jones: On Assignment in Nazi Germany 1933–34: by Gethin Matthews
Rees, Cofiant Aneurin Bevan: Cawr o Gymro a Thad y Gwasanaeth Iechyd: gan Aled Eirug
Miles and Towns, Bob Dylan and Dylan Thomas: The Two Dylans: by David Boucher
Morgan, Place-Names of Carmarthenshire: by Gerald Morgan
Powel a Matthews (goln), Llunio Hanes: Hanesyddiaeth a Chrefft yr Hanesydd: gan Aled Gruffydd Jones

Articles relating to the history of Wales, published mainly in 2022:
Welsh history before 1660: by Roger Turvey
Welsh history after 1660: by Aled Huw Jones
Index
Notes for Contributors of Articles and Reviews

Rhifyn:31
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2023

Rhifyn:31
Rhan:3 o 4
Mehefin 2023

Rhifyn:31
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2022

Rhifyn:31
Rhan:1 o 4
Mehefin 2022

Rhifyn:30
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2021

Rhifyn:30
Rhan:3 o 4
Mehefin 2021

Rhifyn:30
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2020

Rhifyn:30
Rhan:1 o 4
Mehefin 2020

Rhifyn:29
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2019

Rhifyn:29
Rhan:3 o 4
Mehefin 2019

Rhifyn:29
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2018

Rhifyn:29
Rhan:1 o 4
Mehefin 2018

Rhifyn:28
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2017

Rhifyn:28
Rhan:3 o 4
Mehefin 2017

Rhifyn:28
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2016

Rhifyn:28
Rhan:1 o 4
Gorffennaf 2016

Rhifyn:27
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2015

Rhifyn:27
Rhan:3 o 4
Gorffennaf 2015

Rhifyn:27
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2014

Rhifyn:27
Rhan:1 o 4
Gorffennaf 2014

Rhifyn:26
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2013

Rhifyn:26
Rhan:3 o 4
Gorffennaf 2013

Rhifyn:26
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2012

Rhifyn:26
Rhan:1 o 4
Gorffennaf 2012

Rhifyn:25
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2011

Rhifyn:25
Rhan:3 o 4
Gorffennaf 2011

Rhifyn:25
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2010

Rhifyn:25
Rhan:1 o 4
Gorffennaf 2010

Rhifyn:24
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2009

Rhifyn:24
Rhan:3 o 4
Mehefin 2009

Rhifyn:24
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2008

Rhifyn:24
Rhan:1 o 4
Mehefin 2008

Rhifyn:23
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2007

Rhifyn:23
Rhan:3 o 4
Mehefin 2007

Rhifyn:23
Rhan:2 o 4
Chwefror 2006

Rhifyn:23
Rhan:1 o 4
Mehefin 2006

Rhifyn:22
Rhan:4 o 4
Hydref 2006

Rhifyn:22
Rhan:3 o 4
Mehefin 2005

Rhifyn:22
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2005

Rhifyn:22
Rhan:1 o 4
Mehefin 2004

Rhifyn:21
Rhan:4 o 4
Rhagfyr 2003

Rhifyn:21
Rhan:3 o 4
Mehefin 2003

Rhifyn:21
Rhan:2 o 4
Rhagfyr 2002

Rhifyn:21
Rhan:1 o 4
Mehefin 2002

Golygydd(ion)

Athro Huw Pryce, Prifysgol Bangor

Athro Paul O’Leary, Prifysgol Aberystwyth

Athro Louise Miskell, Prifysgol Abertawe

shaun.evans@bangor.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Shaun Evans, Prifysgol Bangor

Matthew Cragoe, Prifysgol Lincoln

Fiona Edmonds, Prifysgol Caerhirfryn

John S. Ellis, Prifysgol Michigan-Flint

Ralph A. Griffiths, Prifysgol Abertawe

Karen Jankulak, Felinfach, Llanbedr

Geraint H. Jenkins, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Angela V. John, Prifysgol Abertawe

Aled Gruffydd Jones, Aberystwyth

Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Kenneth O. Morgan, Coleg y Frenhines, Rhydychen

Robin Chapman Stacey, Prifysgol Washington, Seattle

Chris Williams, Prifysgol Caerdydd

Gareth Williams, Prifysgol De Cymru

Cynigion

 

Mae posib i awduron erthyglau yrru fersiwn ar-lein (fel atodiad mewn ebost os yn bosibl). Ni ddylai erthyglau fod yn hwy na 10,000 gair a dylid dilyn y canllawiau arddull wedi’u gosod yn y Nodiadau i Gyfrannwyr (argraffwyd yng nghefn WHR 26(4), a hefyd ar gael gan y Golygwyr).

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru cyn-1700 at yr Athro Huw Pryce, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. Ebost: his015@bangor.ac.uk 

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru wedi-1700 at yr Athro Paul O’Leary, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, SY23 3DY. Ebost: ppo@aber.ac.uk

Adolygiadau

Dylid gyrru copiau caled a digidol o adolygiadau at Dr Shaun Evans, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. Ebost: shaun.evans@bangor.ac.uk. Dylid gyrru llyfrau i’w adolygu at Dr Evans i’r cyfeiriad uchod yn ogystal.

-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!