Cylchgrawn Hanes Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mehefin a Rhagfyr

Print ISSN: 0043-2431 Ar-lein ISSN: 0083-792X

Am y Cyfnodolyn

Cyhoeddwyd Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu’r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw’r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a’i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o’r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, Lloegr a’r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau’r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Prisiau

  • Sefydliadau
  • Print yn unig £60
  • Ar-lein yn unig £60
  • Y ddau £110
  • Unigolion
  • Print yn unig £33
  • Ar-lein yn unig £33
  • Y ddau £54.50

THE BOOKS AND BEQUESTS OF A FIFTEENTH- CENTURY SEVERNSIDE MERCHANT. By Ralph A. Griffiths
THE MATERIALITY OF AN ARCHIVE ON THE EARLY TUDOR WELSH MARCHES. By Audrey M. Thorstad
OFFICEHOLDING AND LOCAL POLITICS IN EARLY MODERN WALES: A STUDY OF THE SALESBURYS OF RHUG AND BACHYMBYD, c.1536–1621. By Sadie Jarrett
POLICING WITHOUT PROBITY: THE DISCREDITABLE SERVICE OF SUPERINTENDENT JOHN ROBINSON AT HAVERFORDWEST, 1851–61. By Simon Hancock

REVIEWS
Lloyd- Morgan and Poppe (eds), Arthur in the Celtic Languages: by Juliette Wood
Stevens, The Economy of Medieval Wales 1067–1536: by Catherine Casson
Patterson, The Earl, the Kings and the Chronicler: Robert Earl of Gloucester and the Reigns of Henry I and Stephen: by Daniel Power
Stacey, Law and the Imagination in Medieval Wales: by Christine James
Parry, Y Gyfraith yn ein Llên: gan Sara Elin Roberts
Grove- White, A Prism for his Times: Late- Tudor Anglesey & Hugh Hughes of Plas Coch: by Madeleine Gray
Redknap, Rees and Eberg (eds), Wales and the Sea: 10,000 Years of Welsh Maritime History: by Gwyn Campbell
Miskell (ed.), New Perspectives on Welsh Industrial History: by Chris Williams
Johnes, Wales: England’s Colony?: by Cai Parry- Jones

Notes for Contributors of Articles and Reviews

Golygydd(ion)

Athro Huw Pryce, Prifysgol Bangor

Athro Paul O’Leary, Prifysgol Aberystwyth

Athro Louise Miskell, Prifysgol Abertawe

shaun.evans@bangor.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Shaun Evans, Prifysgol Banger

Matthew Cragoe, Prifysgol Lincoln

Fiona Edmonds, Prifysgol Caerhirfryn

John S. Ellis, Prifysgol Michigan-Flint

Ralph A. Griffiths, Prifysgol Abertawe

Karen Jankulak, Felinfach, Llanbedr

Geraint H. Jenkins, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Angela V. John, Prifysgol Abertawe

Aled Gruffydd Jones, Aberystwyth

Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Kenneth O. Morgan, Coleg y Frenhines, Rhydychen

Robin Chapman Stacey, Prifysgol Washington, Seattle

Chris Williams, Prifysgol Caerdydd

Gareth Williams, Prifysgol De Cymru

Cynigion

 

Mae posib i awduron erthyglau yrru fersiwn ar-lein (fel atodiad mewn ebost os yn bosibl). Ni ddylai erthyglau fod yn hwy na 10,000 gair a dylid dilyn y canllawiau arddull wedi’u gosod yn y Nodiadau i Gyfrannwyr (argraffwyd yng nghefn WHR 26(4), a hefyd ar gael gan y Golygwyr).

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru cyn-1700 at yr Athro Huw Pryce, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. Ebost: his015@bangor.ac.uk 

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru wedi-1700 at yr Athro Paul O’Leary, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, SY23 3DY. Ebost: ppo@aber.ac.uk

Adolygiadau

Dylid gyrru copiau caled a digidol o adolygiadau at Dr Gethin Matthews, Adran Hanes a Chlasuron, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. Ebost: g.h.matthews@swansea.ac.uk. Dylid gyrru llyfrau i’w adolygu at Dr Matthews i’r cyfeiriad uchod yn ogystal.

Hysbysebu

Dylid gyrru ymholiadau at Adran Gwerthiant a Marchnata, Gwasg Prifysgol Cymru.