UWP

Cylchgrawn Hanes Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mehefin a Rhagfyr

Print ISSN: 0043-2431 Ar-lein ISSN: 0083-792X

Am y Cyfnodolyn

Cyhoeddwyd Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu’r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw’r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a’i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o’r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, Lloegr a’r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau’r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Prisiau

CONTENTS

A RUPTURE, SUDDEN AND UNACCOUNTABLE? KING JOHN’S WELSH INCURSION OF 1209 RECONSIDERED – By Craig Owen Jones
THE COLUMBINUS PROPHECY: EVIDENCE FROM LATEMEDIEVAL WALES – By Alexander Falileyev
THE HIRLAS HORN OF HENRY TUDOR – WHICH ONE? – David T. R. Lewis
ABSENCE OF EVIDENCE OR EVIDENCE OF ABSENCE? WELSH EXTRACURIAL DISPUTE SETTLEMENT REVISITED – Richard W. Ireland
THE SCHOOLMEALS SERVICE IN WALES, c.1906–1944 – Russell Grigg
OBITUARY: JOHN GWYNN WILLIAMS (1924–2017) – Nia M. W. Powell
OBITUARY: ANTONY DAVID (‘TONY’) CARR (1938–2019) – Huw Pryce

REVIEWS

Sims- Williams (ed.), Sir John Rhyˆs Studies, Cambrian Medieval Celtic Studies: by Nancy Edwards
Daniel, Llythyr Gildas a Dinistr Prydain: gan Rebecca Thomas
Biebrach., Church Monuments in South Wales, c.1200–1547: by Hannah Thomas
Bollard and Griffiths, Cymru Dafydd ap Gwilym/Dafydd ap Gwilym’s Wales: by A. Cynfael Lake
Howell (ed.), The Pembrokeshire County History, Volume 4: An Historical Atlas of Pembrokeshire: by Gerald Morgan
Childs, The Parish of Llangyfelach: Landed Estates, Farms and Families: by Nia Watkin Powell
Matthews, Genefa, Paris a Dinbych, ac Ysgrifau Eraill: Golwg ar Rai o W?r Llên Sir Ddinbych: gan Prys Morgan
Gruffydd, Y Gair a’r Ysbryd: Ysgrifau ar Biwritaniaeth a Methodistiaeth: gan Eryn M. White
Davies, To Stand by the Sickbed: Towards a History of Medical Practice in Swansea: by Peter Dickson
Leeworthy, Labour Country: Political Radicalism and Social Democracy in South Wales, 1831–1985: by Gethin Matthews
Wright, Wales and Socialism: Political Culture and National Identity before the Great War: by John S. Ellis
Hutchings and Frame (eds), Charley’s War: The Diary of Charles Parkinson Heare, 2nd Battalion, the Monmouthshire Regiment, 1914–1919: by Robin Barlow
Wakelin, Refuge and Renewal: Migration and British Art: by Neil Evans
Baylis, Wales and the Bomb: The Role of Welsh Scientists and Engineers in the British Nuclear Programme: by Jonathan Hogg
Leeworthy, A Little Gay History of Wales: by Sam Blaxland
Murphy, Paul Murphy: Peacemaker: by Hywel Francis

Notes for Contributors of Articles and Reviews

Golygydd(ion)

Athro Huw Pryce, Prifysgol Bangor

Athro Paul O’Leary, Prifysgol Aberystwyth

g.h.matthews@swansea.ac.uk

Golygydd Adolygiadau: Dr Gethin Matthews, Prifysgol Abertawe

Matthew Cragoe, Prifysgol Lincoln

Fiona Edmonds, Prifysgol Caerhirfryn

John S. Ellis, Prifysgol Michigan-Flint

Ralph A. Griffiths, Prifysgol Abertawe

Karen Jankulak, Felinfach, Llanbedr

Geraint H. Jenkins, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Angela V. John, Prifysgol Abertawe

Aled Gruffydd Jones, Aberystwyth

Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Louise Miskell, Prifysgol Abertawe

Kenneth O. Morgan, Coleg y Frenhines, Rhydychen

Robin Chapman Stacey, Prifysgol Washington, Seattle

Chris Williams, Prifysgol Caerdydd

Gareth Williams, Prifysgol De Cymru

Cynigion

 

Mae posib i awduron erthyglau yrru fersiwn ar-lein (fel atodiad mewn ebost os yn bosibl). Ni ddylai erthyglau fod yn hwy na 10,000 gair a dylid dilyn y canllawiau arddull wedi’u gosod yn y Nodiadau i Gyfrannwyr (argraffwyd yng nghefn WHR 26(4), a hefyd ar gael gan y Golygwyr).

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru cyn-1700 at yr Athro Huw Pryce, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG. Ebost: his015@bangor.ac.uk 

Dylid gyrru cyfraniadau arfaethedig yn trafod hanes Cymru wedi-1700 at yr Athro Paul O’Leary, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, SY23 3DY. Ebost: ppo@aber.ac.uk

Adolygiadau

Dylid gyrru copiau caled a digidol o adolygiadau at Dr Gethin Matthews, Adran Hanes a Chlasuron, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. Ebost: g.h.matthews@swansea.ac.uk. Dylid gyrru llyfrau i’w adolygu at Dr Matthews i’r cyfeiriad uchod yn ogystal.

Hysbysebu

Dylid gyrru ymholiadau at Adran Gwerthiant a Marchnata, Gwasg Prifysgol Cymru.