Comisiynu

Am ddisgrifiad manwl o’n Prosesau Comisiynu, gan gynnwys mwy o wybodaeth am ein proses adolygu gan gymheiriaid, pwyswch yma.

Cynhyrchu a Golygyddol

Rydym yn goruchwylio’r broses hanfodol o drawsnewid teipysgrif yn gynnyrch cyhoeddedig gorffenedig – boed yn fonograff academaidd wedi ei argraffu, llyfr celf lliw neu gyfeirlyfr, geiriadur, gwerslyfr, cylchgrawn electronig neu wedi ei argraffu neu e-lyfr.

Fel y prif bwynt cyswllt i awduron wrth i lyfr gael ei greu, rydym yn darparu gwasanaeth arbenigol yn fedrus ac effeithlon, sydd hefyd yn bersonol trwy bob cam o’r broses olygyddol a’r broses cynhyrchu – gan sicrhau bod y broses mor llyfn â phosib trwy ymdrechu i achub y blaen a datrys unrhyw broblemau ar hyd y ffordd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ar unrhyw adeg yn y broses gynhyrchu, neu os hoffech ddeall rhagor, rydym yma i’ch helpu trwy’r broses felly cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu.

Gwerthiant a Marchnata

Am wybodaeth drylwyr o’n Prosesau Gwerthiant a Marchnata, pwyswch yma.

Datganiad breindal

Bydd eich datganiad breindal yn cynnwys manylion gwerthiant eich llyfr, os yn berthnasol. Mae breindaliadau’n daladwy ar dderbyniadau net (y cyfansymiau gwirioneddol a dderbyniwyd, ar ôl i unrhyw ostyngiad gael ei dynnu).  Caiff datganiadau eu hanfon allan yn flynyddol 3–4 mis wedi diwedd y flwyddyn ariannol (31 Gorffennaf).

Rydym yn eich annog i gadw mewn cysylltiad â ni wedi i’ch gwaith gael ei gyhoeddi. Byddwn bob amser yn falch o dderbyn eich cynigion ar gyfer unrhyw brosiect newydd. Rhowch wybod i ni hefyd am unrhyw newidiadau i’ch manylion cyswllt (gan gynnwys enw, cyfeiriad, teitl swydd) er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cysylltu â chi.

-
+

Stondin Rithiol Cynhadledd IMC Leeds

Manteisiwch ar hyd at 50% oddi ar ein llyfrau astudiaethau canoloesol!