Croeso i Calon!

Calon yw gwasgnod ffeithiol Gwasg Prifysgol Cymru sy’n cyflwyno straeon amrywiol a chyfareddol niferus Cymru i ddarllenwyr ledled y byd. Mae ein llyfrau’n cwmpasu ystod eang o bynciau; os oes gennych chi ddiddordeb mewn bwyd neu lên gwerin, cerddorion neu atgofion, ysgrifennu taith neu ysgrifennu am natur, yna mae llyfrau Calon i chi.

.

..

Cyflwyno

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: Abbie Headon, Cyhoeddwr: abbie.headon@gwasg.cymru.ac.uk

Gellir dod o hyd i’n canllawiau ar gyfer cynigion yma.

Rydym ar hyn o bryd yn croesawu ceisiadau gan asiantau ac awduron. Rydym ni’n edrych am lyfrau ffeithiol wedi’u hanelu at y darllenydd cyffredinol, gyda chyswllt â Chymru a/neu hanes a diwylliant Cymru. Fodd bynnag, nid oes rhaid i lyfrau Calon ganolbwyntio’n llwyr ar Gymru ac rydym yn croesawu cyflwyniadau gan awduron o bob cenedl a chefndir.

Ddim yn siŵr a fyddai eich syniad yn addas? Rydym yn hapus i gael sgwrs gychwynnol am eich syniadau cyn i chi gyflwyno cynnig. Cysylltwch ag Abbie i drafod ymhellach.

.

Cyhoeddiadau Calon a gyhoeddir yn 2022

A Map of Love gan M. Wynn Thomas

Chwefror 2023 / £9.99 CC / 9781915279439

Casgliad o ddwsin o gerddi Saesneg gan feirdd Cymreig yn edrych ar gariad o bob math. Chwaer-gyfrol i The History of Wales in Twelve Poems.

Shaping the Wild gan David Elias

Ebrill 2023 / £18.99 CC / 9781915279347

Escape to Gwrych Castle gan Andrew Hesketh

Mehefin 2023 / £18.99 CC / 9781837600069

Yn 1939, cludwyd nifer o ffoaduriaid o blant Iddewig, Almaenig gan y Kindertransport i Abergele. Eu cartref dros dro oedd Castell Gwrych, lle sefydlwyd Hachshara, sef canolfan hyfforddi a anelai at baratoi’r plant i fywyd mewn kibbutz yn Israel, lle roeddent yn gobeithio ailymuno â’u teluoedd.

Welsh Food Stories gan Carwyn Graves

Mai 2022 / £14.99 CC / 9781915279002

Archwiliad atgofus a dadlennol o orffennol, presennol a dyfodol bwyd yng Nghymru. Mae Carwyn Graves yn teithio Cymru i ddarganfod bwydydd traddodiadol y wlad ac yn adrodd straeon unigryw a chyfareddol y bobl sy’n eu gwneud heddiw.

Return to my Trees gan Matthew Yeomans

Medi 2022 / £18.99 CC / 978-1-915279-14-9

Pryd a sut y collodd pobl ein cysylltiad â natur – a sut allwn ni ddod o hyd iddo unwaith eto? Matthew Yeomans sy’n ceisio ateb y cwestiynau hyn wrth iddo gerdded dros 300 milltir drwy goedwigoedd hynafol a modern Cymru, gan ymgolli yn eu straeon (gydag ambell i ddargyfeiriad annisgwyl).

Rock Legends at Rockfield gan Jeff Collins

Medi 2022 / £16.99 CC / 978-1-91527-904-0

Ewch y tu ôl i’r llenni yn y stiwdio recordio fyd-enwog ym Mynwy, lle recordiwyd albymau a chaneuon fel What’s the Story (Morning Glory) Oasis a Bohemian Rhapsody Queen. Cyhoeddwyd y llyfr am y tro cyntaf yn 2007, ac mae’r argraffiad hwn wedi’i ddiwygio a’i ddiweddaru’n llawn gyda chyfweliadau, hanesion a delweddau newydd cyffrous.

An Indigo Summer gan Ellie Evelyn Orrell

Hydref 2022 / £14.99 CC / 978-1-91527-907-1

Yn ystod haf 2020, dychwelodd Ellie Evelyn Orrell i fro  ei mebyd yng ngogledd Cymru, lle dysgodd gelfyddyd llifo indigo gan ei mam oedd mewn galar. Mae’r atgofion hiraethus hyn gan awdur newydd yn plethu myfyrdodau ar dirwedd, teulu a phwerau iachaol celfyddyd.

Wales on this Day gan Huw Rees a Sian Kilcoyne

Hydref 2022 / £12.99 CC / 978-1-915279-11-8

Beth yw’r cysylltiad rhwng Jurassic Park a chwisgi Jack Daniels a Chymru? Beth oedd y cymhelliad dros yr ornest pistolau olaf erioed i’w chofnodi yng Nghymru? A pha dref oedd â cheffyl yn brif weinidog ar un adeg (o fath)? Mae’r gyfrol hwyliog hon yn cynnig 366 o straeon difyr, ysbrydoledig ac adloniannol am hanes a diwylliant Cymru nad ydynt i’w gweld yn y rhan fwyaf o lyfrau hanes.

Cefnogir Calon gan Gyngor Llyfrau Cymru.