UWP

Studia Celtica

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr

Print ISSN: 0081-6353 Ar-lein ISSN: 2058-5098

Am y Cyfnodolyn

Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil rhyngwladol o’r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg.

 

Prisiau

Moni Iudeorum: an enigmatic early place- name for St David’s – NICK AITCHISON

Punching above Gwynedd’s weight: Llywelyn ap Gruffudd’s diplomatic communication and the road to war in 1277 – HUGH BRODIE

The derivation of the name Mabinogi – R. D. FULK

‘A most venerable ruin’: word, image and ideology in Guest’s Geraint the son of Erbin – SIONED DAVIES

The Legal Triads in Llanstephan MS 116, folios 1–2 – PATRICK SIMS- WILLIAMS

St Thomas de Cantilupe’s Welsh miracles – IAN L. BASS

Locating the British Library Additional 14912 calendar – DIANA LUFT

Edward Lhwyd in Cornwall – BRYNLEY F. ROBERTS

Initial consonant replacement in Classical Manx – GEORGE BRODERICK

 

ADOLYGIADAU/REVIEWS

John Carey, The Mythological Cycle of Irish Literature (Mark Williams)

Georgia Henley and A. Joseph McMullen (eds), Gerald of Wales: New Perspectives on a Medieval Writer and Critic, and Robert Bartlett (ed. and trans.), Gerald of Wales, Instruction for a Ruler: De Principis Instructione (Simon John)

Patrick Sims- Williams, Buchedd Beuno: The Middle Welsh Life of St Beuno, with a Short Grammar of Middle Welsh (Jenny Day)

Lena Wahlgren- Smith (ed. and trans.), The Letter Collections of Nicholas of Clairvaux, (Janet Burton)

Charles Doherty and Jan Erik Rekdal (eds), Kings and Warriors in Early North- West Europe (Thomas Clancy)

Robin Chapman Stacey, Law and the Imagination in Medieval Wales (Huw Pryce)

Kevin J. Rottet and Steve Morris, Comparative Stylistics of Welsh and English / Arddulleg y Gymraeg (Dafydd Johnston)

Bryony Coles, Avanke, Bever, Castor: The Story of Beavers in Wales (Jeremy Leighton John)

Golygydd(ion)

Yr Athro Ann Parry Owen (Prif Olygdd), Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Dr Penny Dransart (Golygydd Archaeolog a Chelf), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Karen Stöber (Golygydd Hanes a Chyfraith), Universitat de Lleida

Athro John T. Koch (Golygydd Iaith a Llenyddiaeth), Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Cynigion

Dylid anfon erthyglau i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y dyfodol at Yr Athro Ann Parry Owen (apo@cymru.ac.uk), Dr Penny Dransart (p.dransart@tsd.ac.uk), Dr Karen Stöber (karen.stober@historia.udl.cat), neu’r Athro John T. Koch (john.koch@cymru.ac.uk).

Adolygiadau

Dylid anfon llyfrau a defnyddiau eriall i’w hadolygu (gyda’r neges ‘I’w adolygu yn Studia Celtica‘) at Dr David Callander, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU. Ebost: CallanderD@cardiff.ac.uk.