Studia Celtica

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr

Print ISSN: 0081-6353 Ar-lein ISSN: 2058-5098

Am y Cyfnodolyn

Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil rhyngwladol o’r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg.

 

Prisiau

 • Sefydliadau
 • Print yn unig £58
 • Ar-lein yn unig £58
 • Y ddau £106
 • Unigolion
 • Print yn unig £29
 • Ar-lein yn unig £29
 • Y ddau £46

GOLYGYDDOL/EDITORIAL

Island monasticism in Wales: towards an historical archaeology – JONATHAN M. WOODING

The ‘Siege of the Badonic Mountain’ – N. J. HIGHAM

Genealogia Brittonum: revisiting the textual tradition of the Historia Brittonum – KEITH J. FITZPATRICK- MATTHEWS

Carrying the cross in Annales Cambriae – K. DARK AND C. DARK

Three notes on the Gododdin – ALEXANDER FALILEYEV

Y seintiau a thraddodiad llenyddol: achos y canu i Wenfrewy – DAVID CALLANDER

‘Y Gogleddwynt a’r Haul’: early transcriptions of Welsh in Le Maître Phonétique – G. M. AWBERY

The recategorisation of the conjugated preposition a ‘of ’ as direct object and subject pronouns in Cornouaillais Breton – GARY D. MANCHEC- GERMAN

 

ADOLYGIADAU/REVIEWS

Lloyd- Morgan and Poppe (eds), Arthur in the Celtic Languages: The Arthurian Legend in Celtic Literatures and Traditions (Jenny Day)

Jones (ed.), Arthur in Early Welsh Poetry (Dafydd Johnston)

Callander, Dissonant Neighbours: Narrative Progress in Early Welsh and English Poetry (Nicolas Jacobs)

Moran (ed.), De Origine Scoticae Linguae (O’ Mulconry’s Glossary). An Early Irish Linguistic Tract, with a Related Glossary (Alderik H. Blom)

Sims- Williams, The Book of Llandaf as a Historical Source (David N. Parsons)

 

Golygydd(ion)

Yr Athro Ann Parry Owen (Prif Olygdd), Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Dr Penny Dransart (Golygydd Archaeolog a Chelf), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Aberdeen

Dr Angharad Elias (Golygydd y Gyfraith), Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Yr Athro Paul Russell (Golygydd Iaith a Llenyddiaeth), Adran Eingl-Sacsoneg, Norseg a Chelteg, Prifysgol Cambridge

Dr Ben Guy (Golygydd Iaith a Llenyddiaeth), Adran Eingl-Sacsoneg, Norseg a Chelteg, Prifysgol Cambridge

Dr Rebecca Thomas (Golygydd Hanes), Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd

Dr David Callander (Golygydd Adolygiadau), Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cynigion

Dylid anfon erthyglau i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y dyfodol at Yr Athro Ann Parry Owen (apo@cymru.ac.uk), Dr Penny Dransart (penelope.dransart@abdn.ac.uk), Dr Angharad Elias (a.elias@cymru.ac.uk), Yr Athro John T. Koch (john.koch@cymru.ac.uk), Dr Ben Guy (bdg25@cam.ac.uk), neu Dr Rebecca Thomas (ThomasR165@caerdydd.ac.uk).

 • Derbynnir erthyglau yn Gymraeg neu’n Saesneg.
 • Gall erthyglau ganolbwyntio ar unrhyw gyfnod hanesyddol ym meysydd y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.
 • Y cyfanswm geiriau a argymhellir yw rhwng wyth a deuddeng mil o eiriau. Cysylltwch â’r golygyddion o flaen llaw os hoffech gyflwyno erthygl hirach.
 • Os yw eich erthygl yn cynnwys delweddau, mae’n rhaid sicrhau caniatâd deiliaid yr hawlfraint i’w hatgynhyrchu yn fersiynau print ac electronig Studia Celtica. Dylid darparu delweddau o ansawdd uchel (yn ddelfrydol 300dpi).
 • Ar gyfer gwybodaeth am ein polisïau Mynediad Agored, darllenwch ein canllawiau fan hyn.

Adolygiadau

Dylid anfon llyfrau a defnyddiau eriall i’w hadolygu (gyda’r neges ‘I’w adolygu yn Studia Celtica‘) at Dr David Callander, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU. Ebost: CallanderD@cardiff.ac.uk.

-
+

SÊL GWANWYN

Manteisiwch ar 70% oddi ar dros 300 o'n llyfrau!