The Journal of Religious History, Literature and Culture

Iaith: Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn yn yr haf a'r hydref

Print ISSN: 2057-4517 Ar-lein ISSN: 2057-4525

Am y Cyfnodolyn

Bwriad The Journal of Religious History, Literature and Culture yw meithrin gweledigaeth olygyddol eang o hanes, llenyddiaeth a diwylliant crefyddol, heb gyfyngu’n benodol ar y weledigaeth i unrhyw gyfnod hanesyddol na lleoliad daearyddol na ffydd grefyddol. Y gobaith yw cynnig adlewyrchiad lawn o’r hyn a geir yn enw’r cyfnodolyn, gan roi sylw i’r agweddau hynny ar ddiwylliant crefyddol sy’n taflu goleuni ar arferion a syniadau crefyddol.

Prisiau

  • Sefydliadau
  • Print yn unig £116.50
  • Ar-lein yn unig £116.50
  • Y ddau £169.50
  • Unigolion
  • Print yn unig £35
  • Ar-lein yn unig £35
  • Y ddau £58

The Contributors

Editorial

1 Martha or Mary? Clerical Wives and Hospitality in the English Reformation – Rosamund Oates

2 From Debate to Emulation: Wives and Daughters in Seventeenth-century Clerical Households – Jacqueline Eales

3 Finances of the Anglican Episcopate in the Eighteenth Century – William Gibson

4 The Economic Network of an Eighteenth-century Clergyman – Jonas Lindström

5 A Rector in Want of a Wife – Beverly Tjerngren

6 Genteel or Respectable? The Material Culture of Rural Clergy in Late Georgian England – Jon Stobart

Index

Golygydd(ion)

Athro William Gibson, Prifysgol Oxford Brookes

Athro John Morgan-Guy, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Daniel Reed, Prifysgol Oxford Brookes

Dr Thomas W. Smith, Prifysgol Leeds (Golygydd Cynorthwyol)

Tsougarakis@uoc.gr

Golygydd Adolygiadau: Dr Nicky Tsougarakis, Prifysgol Edge Hill

Athro David Bebbington, Prifysgol Stirling

Athro Stewart J. Brown, Prifysgol Caeredin

Dr James J. Caudle, Prifysgol Yale

Dr Robert G. Ingram, Prifysgol Ohio, UDA

Athro Geraint Jenkins, Prifysgol Aberystwyth

Dr David Ceri Jones, Prifysgol Aberystwyth

Athro J. Gwynfor Jones, Prifysgol Caerdydd

Dr Paul Kerry, Prifysgol Brigham Young , UDA

Dr Frances Knight, Prifysgol Nottingham

Athro Kenneth E. Roxburgh, Prifysgol Samford, UDA

Dr Robert Pope, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Athro Huw Pryce, Prifysgol Bangor

Dr Eryn M. White, Prifysgol Aberystwyth

Y Gwir Barchedig a'r Gwir Anrh. Arglwydd Williams o Ystumllwynarth, Coleg Magdalen, Caergrawnt

Athro Jonathan Wooding, Prifysgol Sydney, Awstralia

Adolygiadau

Dylai cyhoeddwyr ac adolygwyr llyfrau gysylltu â golygydd adolygiadau’r cyfnodolyn, Dr Nicky Tsougarakis Tsougarakis@uoc.gr gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn ag adolygiadau.

-
+

SÊL GWANWYN

Manteisiwch ar 70% oddi ar dros 300 o'n llyfrau!