Cylchgrawn Addysg Cymru

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn

Print ISSN: ISSN 2059-3708 Ar-lein ISSN: ISSN 2059-3716

Am y Cyfnodolyn

Er mwyn cyflwyno erthygl: https://journal.uwp.co.uk/wje/

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd, heb unrhyw gostau i awduron gyhoeddi.

Mae Cylchgrawn Addysg Cymru yn trafod agweddau cyfoes a datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau o Gymru a thu hwnt sydd yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, gan gynnwys astudiaethau cymariaethol a chyfraniadau rhyngwladol, ac o 2020 ymlaen erthyglau dan arweiniad ymarferwyr.

Cyfranwyr

 

Addasrwydd y ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg at gynhyrchu siaradwyr yr iaith – DR ASHLEY BEARD

 

Mentora Athrawon Addysg Gorfforol dan Hyfforddiant yng Nghymru: gwersi adolygiad systematig o’r llenyddiaeth – SALLY BETHELL, DR ANNA S. BRYANT, YR ATHRO STEVE M. COOPER, DR LOWRI C. EDWARDS, DR KIERAN HODGKIN

 

Effeithlonrwydd Canolig: Cymharu Mewnbynnau ac Allbynnau yn ôl Iaith y Cyfarwyddyd mewn Ysgolion Uwchradd yng Nghymru – YR ATHRO GERAINT JOHNES

 

Defnyddio Dull Rhuglder Cyfarwyddiadol i Addysgu Sgiliau Adio Mewn Uned Cyfeirio Disgyblion: Astudiaeth Beilot – KAYDEE OWEN, DR RICHARD C. WATKINS, DR MICHAEL BEVERLEY, YR ATHRO J. CARL HUGHES

 

Nodiadau i gyfranwyr

Rhifyn:12
Rhan:1 o 2
30 Gorff 2003

Rhifyn:12
Rhan:2 o 2
14 Ebr 2004

Rhifyn:13
Rhan:1 o 2
20 Rhag 2004

Golygydd(ion)

Golygyddion: Yr Athro Gary Beauchamp, Yr Athro Tom Crick, Yr Athro Enlli Thomas

Dr David Aldous, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dr Andrew James Davies, Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro John Furlong, Prifysgol Rhydychen

Yr Athro Cal Hughes, Prifysgol Bangor

Dr Cath Jones, Prifysgol De Cymru

Dr Michelle Jones, Prifysgol Abertawe

Dr Kevin Smith, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Dr Jane Waters, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant