Americanism, Media and the Politics of Culture in 1930s France

Awdur(on): David A. Pettersen

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Athroniaeth

Cyfres: French and Francophone Studies

  • Mai 2016 · 368tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9781783168507
  • · eLyfr - epub - 9781783168521
  • · eLyfr - mobi - 9781783168538
  • · eLyfr - pdf - 9781783168514

Am y llyfr

Roedd gangsters, awyrenwyr, ditectifs penstiff a phenderfynol, drwgweithredwyr â drylliau, jazz a delweddau o’r metropolis Americanaidd oll yn rhan annatod o dirlun diwylliannol Ffrainc rhwng y ddau ryfel. Er bod yna ddealltwriaeth erioed bod y 1930au yn Ffrainc yn gwbl wrth-Americanaidd, mae’r llyfr hwn yn dangos sut y gwnaeth cenhedlaeth ifanc newydd o awduron a gwneuthurwyr ffilm Ffrengig yn y 1930au ddechrau edrych ar ddiwylliant Americanaidd gydag edmygedd yn ogystal â beirniadaeth. I rai, mae’r America ddychmygol oedd yn cael ei phortreadu yn ffilmiau Hollywood, adroddiadau papur newydd, rhaglenni radio a ffuglen wedi’i chyfieithu yn cynrychioli cymdeithas y dyfodol, tra i eraill roedd yn ymgnawdoliad o fygythiad enbyd i hunaniaeth Ffrainc. Mae’r llyfr hwn yn dod â phersbectif trawsiwerydd arloesol i ddiwylliant Ffrainc yn y 1930au, gan ganolbwyntio ar nifer o ffigyrau enwocaf y cyfnod - gan gynnwys Marcel Carné, Louis-Fernand Céline, Pierre Drieu la Rochelle, Julien Duvivier, André Malraux, Jean Renoir a Jean-Paul Sartre - gan olrhain y ffyrdd yr aethant ati i geisio ail-ddehongli dimensiynau gwleidyddol a chymdeithasol moderniaeth ar gyfer cynulleidfaoedd torfol drwy gyfrwng America ddychmygol.

Cynnwys

Introduction
Chapter 1: Mass Culture and Leftist Politics in Jean Renoir
Chapter 2: The American Gangster in French Poetic Realism
Chapter 3: The Rise and Fall of the Gangster in André Malraux’s
Revolutionary Novels
Chapter 4: White Primitivism in Pierre Drieu la Rochelle
Chapter 5: Whitewashing the Transatlantic in Louis-Ferdinand Céline
Chapter 6: The Americanist Anti-Americanism of Jean-Paul Sartre’s Les
Chemins de la liberté
Conclusion

Cyflwyno'r Awdur(on)

David A. Pettersen

Mae David Pettersen yn Athro Cynorthwyol mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol Pittsburgh, lle mae’n gweithio hefyd fel Cyfarwyddwr Cyswllt y Rhaglen Astudiaethau Ffilm.

Darllen mwy