Beyond the Difference

Welsh Literature in Comparative Contexts

Golygydd(ion): Daniel G. Williams Alyce von Rothkirch

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Beirniadaeth Lenyddol Hanes Diddordeb Cymru

  • Medi 2004 · 256tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708318867

Am y llyfr

Casgliad o ysgrifau'n dathlu gwaith y beirniad llenyddol blaenllaw M. Wynn Thomas, gyda chyfraniadau gan lenorion, beirdd a beirniaid amlwg, yn trafod y berthynas rhwng cenedligrwydd a chenedl, gwleidyddiaeth gyfieithu yng Nghymru, a'r cysylltiad rhwng llenyddiaeth Gymraeg a thraddodiadau llenyddol yr Americaniaid, y Gwyddelod a'r Iddewon.

Dyfyniadau

' an unusually rich and festal Festchrift for the doyen of our critics.' Planet

Cynnwys

Introduction: Alyce von Rothkirch and Daniel Williams; 1. Cymru and Wales Poem: Emyr Humphreys; Hywel Teifi Edwards, Y Pentre Gwyn and Manteg: from blessed plot to hotspot; Tony Brown, ‘…Stories from foreign countries’: the short-stories of Kate Roberts and Margiad Evans; Jasmine Donahaye, ‘Gartref-Bron’: Adversity and Refuge in the Jewish literature of Wales. 2. Engendering Wales Poem: Gillian Clarke; Kirsti Bohata, En-gendering a New Wales: female allegories, home-rule and imperialism 1890 – 1910; Alyce von Rothkirch, ‘There’s a change come over the valley’: the crisis of Masculinism in Early 20th Century Welsh Drama in English; Jane Aaron, Valleys Women Writing 3. American Perspectives Poem: Menna Elfyn (translated by Joseph Clancy); Helen Vendler, Under Milk Wood: Lists Made and Undone; Barbara Prys Williams, Web of Connections: Denise Levertov’s constructions of origins; Daniel Williams, ‘For Old Tom read Uncle Tom’: Emlyn Williams, Ralph Ellison and the Invisible Man’s Welsh routes 4. Translations Poem: Tony Conran; Dafydd Johnston, Early Translations of Dafydd ap Gwilym; Melinda Gray, ‘Uncle Tom’s Welsh Dress’: Ethnicity, Authority and Translation; Michael Cronin, Global Questions and Local Visions: A Microcosmopolitan Perspective 5. Welsh Correspondences Poem: Grahame Davies; Jeremy Hooker, Poetic Lands and Border-lands: Henry Vaughan to Robert Frost; James A. Davies, ‘in a different place, / changed’: Dannie Abse, Dylan Thomas, T. S. Eliot and Wales; Katie Gramich, ‘Extravagant and Wheeling Strangers’: Dylan Thomas, Derek Walcott and the House of English Literature. M. Wynn Thomas: A Bibliography Compiled by Rhian Reynolds.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Daniel G. Williams

Mae Daniel G. Williams yn Athro mewn Saesneg ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Richard Burton ar gyfer Astudio Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy

Alyce von Rothkirch

Mae Dr Alyce von Rothkirch yn Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy