Deleuze and Guattari

Aesthetics and Politics

Awdur(on): Robert Porter

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Athroniaeth

Cyfres: Political Philosophy Now

  • Hydref 2009 · 160tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708321591
  • · eLyfr - pdf - 9780708322314

Am y llyfr

Mae'r gyfrol hon yn archwilio'r berthynas rhwng estheteg a gwleidyddiaeth, yn seiliedig ar syniadau Gilles Deleuze (1925-1995) a Pierre-Félix Guattari (1930-1992), a'u gweithiau Anti-Oedipus (1972) a A Thousand Plateaus (1980).

Cyflwyno'r Awdur(on)

Robert Porter

Mae Robert Porter yn gydymaith ymchwil yn Athrofa Ymchwil Astudiaethau Cyfryngau ym Mhrifysgol Ulster Coleraine. Mae'r gwaith a gyhoeddwyd ganddo hyd yma yn syrthio'n fras i faes theori feirniadol a diwylliannol cyfoes, gyda phwyslais arbennig ar ideoleg. Mae'n ymchwilio ar hyn o bryd i'r cyswllt rhwng sinema a gwleidyddiaeth.

Darllen mwy