Fighting for Justice

Common Law and Civil Law Judges: Threats and Challenges

Golygydd(ion) Elizabeth Gibson-Morgan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Social Policy and Law

Cyfres: International Law

  • Mehefin 2021 · 272 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9781786837462
  • · eLyfr - pdf - 9781786837479
  • · eLyfr - epub - 9781786837486

Am y llyfr

Mae hon yn oes lle mae rheolaeth y gyfraith yn cael ei herio o ddifrif. Mae rhai llywodraethau’n bygwth torri’r gyfraith yn fwriadol, tra bo annibyniaeth cyfiawnder mewn perygl yn sgil pwysau di-baid gan y weithrediaeth a’r cyfryngau. Nod y gyfrol hon yw cyfrannu at adfer ymddiriedaeth mewn barnwyr fel ceidwaid y gyfraith a chyfiawnder, drwy gymhariaeth rhwng gwledydd Cyfraith Sifil a Chyffredin. Mae’n gyfle prin i gasglu arbenigedd barnwyr blaenllaw ac awdurdodau cyfreithiol o bum gwlad wahanol, ac yn cynnig cipolwg unigryw ar eu gwaith a’r ffordd y maent yn gweinyddu cyfiawnder yn seiliedig ar eu profiad proffesiynol penodol a’u hymarfer cyfreithiol. Fodd bynnag, mae’r llyfr ymhell o fod yn drafodaeth dechnegol rhwng arbenigwyr; mae’n hygyrch i fyfyrwyr a’r cyhoedd ac yn codi materion cyfreithiol cyfoes sy’n ymwneud â hwy fel dinasyddion, gyda chyfiawnder yn ddyhead cyffredin, ac ymlyniad cyffredin â rheolaeth y gyfraith.

Dyfyniadau

‘This impressive collection of essays is an important reminder of the pressures to which the rule of law is subject. The expert contributors, speaking from a wide range of different perspectives, demonstrate how these challenges can be overcome and, in the process, provide valuable insights into how judges and justice work.’
-Lord Lloyd-Jones, Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

‘This collection of essays is a timely analysis of the centrality of an independent judiciary to a democracy. It offers a powerful insight into the pressures as they arise in Canada, Denmark, England, France, Spain and Wales, and a cross-jurisdictional approach to issues such as diversity, political neutrality and training.’
-Lord Thomas of Cwmgiedd, Lord Chief Justice of England and Wales 2013–17

Cynnwys

List of Abbreviations
Introduction: Judges’ common threats and challenges, Elizabeth Gibson-Morgan
Part One: Judicial Independence
Chapter One: Reflections on judges in civil law and common law countries, Lord Judge
Chapter Two: A Customary Scale of Punishment; Judicial Sentencing in England and Wales, Victor Bailey
Chapter Three: National perceptions of Judges and Lawyers in the UK, Matthias Kelly
Chapter Four: Judicial independence in Spain, Ana Maria Neira-Pena and David Soto Diaz
Part Two: Judicial Diversity
Chapter Five: Diversity and Judicial Independence in Denmark, Peter Gjørtler
Chapter Six: Diversity and Judicial Independence in Quebec and Canada, Michel Morin
Part Three: Access to Justice
Chapter Seven: Judging access to justice: the case of the United Kingdom and France, Géraldine Gadbin-George
Chapter Eight: Demystifying the laws and the work of judges in Wales, Milwyn Jarman
Part Four: Judicial training reform
Chapter Nine: The status and influence of judges of France and of common law jurisdictions: Recruitment, training and reform, Winston Roddick
Chapter Ten: The Declaration of Judicial Training Principles: Judicial Training ‘as part of the judicial role’, Benoît Chamouard
Conclusion: Elizabeth Gibson-Morgan
Bibliography
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)