Kenneth O. Morgan

My Histories

Awdur(on) Kenneth Morgan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Biography, Philosophy

  • Awst 2015 · 320 tudalen ·234x156mm

  • · Clawr Caled - 9781783163236
  • · eLyfr - pdf - 9781783163243
  • · eLyfr - epub - 9781783163250

Am y llyfr

Dyma stori hanesydd mwyaf blaenllaw Cymru, ei lyfrau, ei gefndir yng nghefn gwlad Cymru, y bobl nodedig a’r profiadau a gafodd ar ei hynt, a chronicl hynod bersonol o’i fywyd preifat. Mae’r hunangofiant hwn gan Kenneth O. Morgan hefyd yn cwmpasu ei ymateb i weithio fel athro coleg yn Rhydychen, fel is-ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru, ac fel aelod Llafur yn Nhŷ’r Arglwyddi ers y flwyddyn 2000 – gan olrhain ei gysylltiad hir-oes â’r Blaid Lafur, fel chyfaill agos i James Callaghan, Michael Foot, Neil Kinnock ac A. J. P Taylor.

Cynnwys

Contents
List of Illustrations
Foreword
Chapter 1             A Divided Consciousness
Chapter 2             Education, Education, Education
Chapter 3             History-Making: A Welsh Historian
Chapter 4             History-Making: A British Historian
Chapter 5             History-Making; A Labour Historian
Chapter 6             History-Making: A Contemporary Historian
Chapter 7            : History-Making: A Biographer
Chapter 8            : Experiences: The House of Lords
Chapter 9            : Experiences: Travelling
Chapter 10            : Experiences: Old and New Labour
Chapter 11             My History

Cyflwyno'r Awdur(on)

Mae Kenneth O. Morgan yn Athro Ymchwil yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Mae'n Gymrawd o’r Academi Brydeinig, ac yn aelod o Dy'r Arglwyddi ers 2000. Mae’r Arglwydd Morgan hefyd yn Gymrawd er Anrhydedd o Goleg y Frenhines, Rhydychen, a Choleg Oriel, Rhydychen, ac yn Gymrawd ym Mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd, a De Cymru. Mae hefyd wedi dal swyddi Is-ganghellor Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac Is-ganghellor Prifysgol Cymru.

Darllen mwy