Religion, Culture and National Community in the 1670s

Golygydd(ion) Tony Claydon, Thomas N. Corns

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Modern Languages,Religion

Cyfres: Religion, Education and Culture

  • June 2011 · 198 tudalen ·216x138mm

  • · Hardback - 9780708324011
  • · Ebook - pdf - 9780708324455
  • · Ebook - epub - 9781783164639

Am y llyfr

Dyma gasgliad difyr o draethodau sy'n ceisio cyflwyno'r farn ddiweddaraf am ddegawd allweddol yr 1670au ym Mhrydain - y cyfnod pan gychwynnodd y byd modern mewn gwirionedd. Adlewyrchir a dadansoddir y tensiynau a fodolai, gan egluro'r llwybrau annisgwyl y camodd syniadau 'modern' ar hyd-ddynt wrth ddatblygu.

Cynnwys

Introduction - Living with masquerade: the recent scholarship of the 1670s in the Stuart realms TONY CLAYDON and THOMAS N. CORNS 1 Paradise postponed: the nationhood of nuns in the 1670s NICKY HALLETT 2 The Anglo-Scottish union proposals of 1670 CLARE JACKSON 3 Bunyan's 'certain place': fleeing Esau in the 1670s BETH LYNCH 4 Literary innovation and social transformation in the 1670s NIGEL SMITH 5 'Great agents for libertinism': Rochester and Milton JAMES GRANTHAM TURNER 6 'From the hearts of the people': loyalty, addresses and the public sphere in the exclusion crisis TED VALLANCE 7 King Philip's war and the edges of civil religion in 1670s London ELLIOTT VISCONSI

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on): Thomas N. Corns

Tony Claydon is Professor at Bangor University, in the department of History, Welsh History & Archaeology.

Darllen mwy