Speeches and Articles 2013 – 2017

His Royal Highness The Prince of Wales

Golygydd(ion): David Cadman

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Cyfeirlyfrau

  • Awst 2019 · 672tudalen · 246x189mm

  • ·Clawr Caled - 9781786834447

Am y llyfr

Yn 2014, archifodd a chyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru Gyfrolau Un a Dau o areithiau ac erthyglau Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae’r drydedd gyfrol hon o areithiau ac erthyglau Tywysog Cymru’n cynnwys ehangu thematig yn yr adran ar Newid Hinsawdd a Chynaladwyedd, gyda nifer o destunau sy’n ymdrin â’r berthynas gydgysylltiedig rhwng cynaladwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Wrth i Dywysog Cymru nodi ei ben-blwydd yn saith deg oed, rydym ni’n nodi cyflawniad sylweddol. Dros y blynyddoedd, ychydig o sylw mae ei eiriau a’i weithredoedd wedi’i gael yn eang, ond mae materion y mynegodd y Tywysog bryder amdanynt wedi codi’n ddiweddarach ar agenda llawer o sylwebyddion meddylgar a gwybodus eraill. Y gobaith yw mai un o rinweddau’r archif hon yw ei chofnod o gyfraniad y Tywysog, fydd yn caniatáu asesiad teg a chytbwys o’i gyfraniad hynod o nodedig.

Cynnwys

Part 1: Harmony
Part 2: Farming, Fisheries And Forestry
Part 3: Climate Change (And Sustainability)
Part 4: Architecture And The Built Environment
Part 5: Integrated Medicine And Health
Part 6: Society, Religon And Tradition
Part 7: Education
Part 8: The Prince’s Trust And Business In The Community
Epilogue
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

David Cadman

Darlithydd Gwadd ym Mhrifysgol Maryland ac University College Llundain yw David Cadman.

Darllen mwy