The Dialogue of the Government of Wales (1594)

Updated Text and Commentary

Awdur(on): John Gwynfor Jones

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Chwefror 2010 · 224tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708322291
  • · eLyfr - epub - 9781783164035
  • · eLyfr - mobi - 9781783164042
  • · eLyfr - pdf - 9780708322888

Am y llyfr

Rhennir y gyfrol hon i ddwy brif adran. Mae'r gyntaf yn cynnwys rhagarweiniad manwl i gefndir 'The Dialogue' a ysgrifennwyd yn 1594 gan George Owen o Henllys, gogledd Sir Benfro, ac yna, yn yr ail ran, ceir diweddariad o'r testun, gyda nodiadau esboniadol.

Dyfyniadau

"Comprehensively introduced and annotated, this is as erudite a new edition of George Owen's crucial text as scholars could wish for. John Gwynfor Jones has once again placed historians of the period firmly in his debt by facilitating access to a rich source central to a still controversial and resonant historical debate."--Gareth Elwyn Jones, University of Wales

Cynnwys

Preface Acknowledgements Abbreviations Introduction The Dialogue of the Government of Wales (1594) Appendix Bibliography Index

Cyflwyno'r Awdur(on)

John Gwynfor Jones

Mae'r Athro J. Gwynfor Jones yn gyn Athro Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn awdurdod ar hanes Cymru.

Darllen mwy