The Gothic Condition

Terror, History and the Psyche

Awdur(on): David Punter

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Beirniadaeth Lenyddol

Cyfres: Gothic Literary Studies

  • Ebrill 2016 · 288tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9781783168217
  • · eLyfr - epub - 9781783168231
  • · eLyfr - mobi - 9781783168248
  • · eLyfr - pdf - 9781783168224

Am y llyfr

Mae'r llyfr hwn yn dwyn ynghyd bedair ar ddeg o ysgrifau diweddar mwyaf uchelgeisiol David Punter sy’n procio’r meddwl. Mae wedi bod yn ysgrifennu ar y Gothig gan dderbyn canmoliaeth academaidd a chyffredinol ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae Punter yn mynd i'r afael â datblygiadau mewn ysgrifennu Gothig a beirniadaeth Gothig ers canol y ddeunawfed ganrif, drwy ynysu a thrafod themâu a senarios penodol sydd wedi parhau’n berthnasol i drafodaeth lenyddol ac athronyddol dros y degawdau a’r canrifoedd, a hefyd drwy roi sylw manwl i’r motiffau, ffigurau ac elfennau ailadroddus sy'n hoelio’r sylw wrth ymwneud â’r Gothig yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae'r llyfr hwn, wrth ymgysylltu'n ddwfn â hanes Gothig, yn mynd i'r afael yn gyson â'n cyfarfyddiadau uniongyrchol parhaus gyda throsiadau Gothig - y fampir, y sombi, y ddrychiolaeth, y meirw byw.

Cynnwys

Phantoms of Theory
1)Spectrality: The Ghosting of Theory

Fables of History
2)Francis Lathom in the Eighteenth Century
3)Types of Tyranny

Sciences of the Strange
4)Pseudo-Science and the Creation of Monsters
5)Technogenealogies: Family Secrets
6)The Abhuman Remains of the Gothic
7)‘A Foot is What fits the Shoe’: Gothic, Disability and Prosthesis

Some Humans, Some Monstrosities
8)M.R. James: Terror and History
9)Dark and Light Rays: The Penetration of the Body
10)Of Monsters and Animals

Global, Local, War
11)Cyborgs, Borders and Stories for Virgins: Mexico and the Gothic
12)Heart Lands: Contemporary Scottish Gothic

Last Things
13)Grievous Bodily Harm
14)Thoughts on Teaching Psychoanalysis and the Gothic

Cyflwyno'r Awdur(on)

David Punter

Mae David Punter yn fardd, llenor ac academydd, yn awdur oddeutu 30 o lyfrau, ac yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Bryste, DU ar hyn o bryd.

Darllen mwy