The Gothic Condition

Terror, History and the Psyche

Golygydd(ion) David Punter

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Literary Criticism

Cyfres: Gothic Literary Studies

  • Ebrill 2016 · 288 tudalen ·216x138mm

  • · Clawr Caled - 9781783168217
  • · eLyfr - pdf - 9781783168224
  • · eLyfr - epub - 9781783168231

Am y llyfr

Mae'r llyfr hwn yn dwyn ynghyd bedair ar ddeg o ysgrifau diweddar mwyaf uchelgeisiol David Punter sy’n procio’r meddwl. Mae wedi bod yn ysgrifennu ar y Gothig gan dderbyn canmoliaeth academaidd a chyffredinol ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae Punter yn mynd i'r afael â datblygiadau mewn ysgrifennu Gothig a beirniadaeth Gothig ers canol y ddeunawfed ganrif, drwy ynysu a thrafod themâu a senarios penodol sydd wedi parhau’n berthnasol i drafodaeth lenyddol ac athronyddol dros y degawdau a’r canrifoedd, a hefyd drwy roi sylw manwl i’r motiffau, ffigurau ac elfennau ailadroddus sy'n hoelio’r sylw wrth ymwneud â’r Gothig yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae'r llyfr hwn, wrth ymgysylltu'n ddwfn â hanes Gothig, yn mynd i'r afael yn gyson â'n cyfarfyddiadau uniongyrchol parhaus gyda throsiadau Gothig - y fampir, y sombi, y ddrychiolaeth, y meirw byw.

Cynnwys

Phantoms of Theory
1)Spectrality: The Ghosting of Theory

Fables of History
2)Francis Lathom in the Eighteenth Century
3)Types of Tyranny

Sciences of the Strange
4)Pseudo-Science and the Creation of Monsters
5)Technogenealogies: Family Secrets
6)The Abhuman Remains of the Gothic
7)‘A Foot is What fits the Shoe’: Gothic, Disability and Prosthesis

Some Humans, Some Monstrosities
8)M.R. James: Terror and History
9)Dark and Light Rays: The Penetration of the Body
10)Of Monsters and Animals

Global, Local, War
11)Cyborgs, Borders and Stories for Virgins: Mexico and the Gothic
12)Heart Lands: Contemporary Scottish Gothic

Last Things
13)Grievous Bodily Harm
14)Thoughts on Teaching Psychoanalysis and the Gothic

Cyflwyno'r Awdur(on)

Awdur(on):

Mae David Punter yn fardd, llenor ac academydd, yn awdur oddeutu 30 o lyfrau, ac yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Bryste, DU ar hyn o bryd.

Darllen mwy