The History of the University of Wales: 1939-93 v. 3

Awdur(on) Prys Morgan

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Welsh Interest

  • Rhagfyr 1997 · 251 tudalen ·236x156mm

  • · Clawr Caled - 9780708314371

Am y llyfr

Y drydedd gyfrol a'r olaf yng nghyfres canmlwyddiant Prifysgol Cymru, sy'n delio â'r Brifysgol yn ystod cyfnod o newid ac ehangu mawr, gyda pherthynas y Brifysgol a'r colegau yn thema ddramatig I'r cyfan.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Darllen mwy