The Legal Triads of Medieval Wales

Awdur(on): Sara Elin Roberts

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Diddordeb Cymru

  • Gorffennaf 2007 · 352tudalen · 234x156mm

  • ·Clawr Caled - 9780708321072

Am y llyfr

Astudiaeth o'r trioedd cyfreithiol, agwedd bwysig ar gyfraith Cymru'r oesoedd canol. Mae'n gosod y trioedd yn eu cyd-destun llenyddol a chyfreithiol, a cheir testun y trioedd wedi ei olygu'n gyflawn, ynghyd â chyfieithiadau a nodiadau.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Sara Elin Roberts

Darllen mwy