The Milieu and Context of the Wooing Group

Golygydd(ion): Susannah M Chewning

Iaith: Saesneg

Dosbarthiad(au): Canoloesol Beirniadaeth Lenyddol

Cyfres: Religion and Culture in the Middle Ages

  • Mawrth 2009 · 240tudalen · 216x138mm

  • ·Clawr Caled - 9780708320334
  • · eLyfr - epub - 9781783163632
  • · eLyfr - mobi - 9781783163649
  • · eLyfr - pdf - 9780708322345

Am y llyfr

Llyfr sy'n dwyn ynghyd ddehongliadau cyfredol o Gr?p Wohunge (casgliad o destunau Saesneg o'r ddeuddegfed a'r dryedd ganrif ar ddeg). Maent yn unigryw yn eu cyd-destun - cawsant eu hysgrifennu ar gyfer gr?p o fenywod a oedd yn byw fel meudwyesau oedd yn medru darllen ac a oedd a diddordeb mewn arweiniad ysbrydol a bydol.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Susannah M Chewning

Darllen mwy