Helen Fulton, Cadair, Athro Saesneg yn Ysgol y Dyniaethau, Prifysgol Bryste (Astudiaethau Canoloesol)

Jane Aaron, Athro Astudiaethau Saesneg, Aelod Cyswllt o’r Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychan, Prifysgol De Cymru (Llên Gymreig yn Saesneg)

Richard Griffiths, Athro Emeritws yn y Ffrangeg, King’s College, Llundain, ac aelod o’r Academi Gymreig (Astudiaethau Ffrengig)

Susan Harrow, Cadair Ashley Watkins mewn Iaith a Llenyddiaeth Ffrangeg a Ffrengig ym Mhrifysgol Bangor (Astudiaethau Ffrengig)

Ray Howell, Athro Hynafiaethau Cymreig a Chyfarwyddwr Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol ym Mhrifysgol De Cymru (Archaeoleg)

Geraint Jenkins, Athro Emeritws yn Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth; cyn-gyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, a Chymrawd Mygedol ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Astudiaethau Celtaidd)

Montserrat Lunati, Darllenydd er Anrhydedd Prifysgol Sant Andreas (Astudiaethau Sbaenaidd)

Tatiana Patrone, Athro Cyswllt mewn Athroniaeth yng Ngholeg Ithaca, UDA (Athroniaeth)

Robert Pope, Cyfarwyddwr Astudiaethau Hanes ac Athrawiaeth Eglwysig yng Ngholeg Westminster, Caergrawnt (Astudiaethau Crefyddol)

Diana Wallace, Athro Llenyddiaeth Saesneg, Cyfadran Busnes a Chymdeithas, Prifysgol De Cymru

Chris Williams, Pennaeth Coleg y Celfyddydau, Astudiaethau Celtaidd a Gwyddorau Cymdeithasol, Coleg Prifysgol Cork (Hanes/Hanes Cymru)

Jonathan Wooding, Athro Warwick Fairfax mewn Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Sydney (Astudiaethau Celtaidd)