Manylion Awdur

Neil Ludlow

Cyflwyno'r Awdur

Mae Neil Ludlow yn archeolegydd ymgynghorol ac yn gyn Reolwr Prosiect gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed. Gweithiodd yng ngorllewin Cymru am bum mlynedd ar hugain, ac mae ganddo wybodaeth gynhwysfawr o hanes ac adeiladau canoloesol.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)

-
+

Gostyngiad Astudiaethau Canoloesol IMC Leeds

Mynnwch hyd at 50% o ostyngiad oddi ar ein cyhoeddiadau Astudiaethau Canoloesol! Yn syml iawn, pwyswch 'Gostyngiad' er mwyn pori drwy'r llyfrau niferus sy'n rhan o'r cynnig arbennig hwn.