Manylion Awdur

Neil Ludlow

Cyflwyno'r Awdur

Mae Neil Ludlow yn archeolegydd ymgynghorol ac yn gyn Reolwr Prosiect gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed. Gweithiodd yng ngorllewin Cymru am bum mlynedd ar hugain, ac mae ganddo wybodaeth gynhwysfawr o hanes ac adeiladau canoloesol.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)