Manylion Awdur

Mair Rees

Cyflwyno'r Awdur

Cafodd Mair yrfa lwyddiannus fel therapydd celf cyn gwneud gradd a doethuriaeth yn y Gymraeg. Erbyn heddiw mae’n gweithio fel golygydd ac yn berchen ar siop lyfrau Cymraeg yng Nghaerleon.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)