Manylion Awdur

Ruth McElroy

Cyflwyno'r Awdur

Mae Ruth McElroy yn un o gyd-gyfarwyddwyr yn Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru ac mae’n aelod o gr?p llywio Canolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach.

Cyhoeddiad(au) (gol.)