Manylion Awdur

Kenneth O. Morgan

Cyflwyno'r Awdur

Mae Kenneth O. Morgan yn Athro Ymchwil yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Mae’n Gymrawd o’r Academi Brydeinig, ac yn aelod o Dy’r Arglwyddi ers 2000. Mae’r Arglwydd Morgan hefyd yn Gymrawd er Anrhydedd o Goleg y Frenhines, Rhydychen, a Choleg Oriel, Rhydychen, ac yn Gymrawd ym Mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd, a De Cymru. Mae hefyd wedi dal swyddi Is-ganghellor Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac Is-ganghellor Prifysgol Cymru.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)