Manylion Awdur

Robert Porter

Cyflwyno'r Awdur

Mae Robert Porter yn gydymaith ymchwil yn Athrofa Ymchwil Astudiaethau Cyfryngau ym Mhrifysgol Ulster Coleraine. Mae’r gwaith a gyhoeddwyd ganddo hyd yma yn syrthio’n fras i faes theori feirniadol a diwylliannol cyfoes, gyda phwyslais arbennig ar ideoleg. Mae’n ymchwilio ar hyn o bryd i’r cyswllt rhwng sinema a gwleidyddiaeth.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)