Manylion Awdur

D. Simon Evans

Cyflwyno'r Awdur

Roedd D. Simon Evans yn Athro yn y Gymraeg ac yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)