Manylion Awdur

D. Densil Morgan

Cyflwyno'r Awdur

Mae D. Densil Morgan yn Athro yn yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)