Manylion Awdur

John B. Hilling

Cyflwyno'r Awdur

Mae John B. Hilling yn ymarferydd a sylwebydd sydd wedi ennill ei blwyf ym maes pensaernïaeth hanesyddol. Ar ôl hyfforddi fel pensaer yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru ac fel cynllunydd tref yn Llundain, mae ei yrfa wedi cwmpasu cynllunio trefol a gwledig, tai awdurdodau lleol, adeiladau prifysgol ac amgueddfa ac adfer henebion.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)