Manylion Awdur

Thomas Jones

Cyflwyno'r Awdur

Roedd Thomas Jones yn Athro’r Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth o 1952 hyd at 1970. Yr oedd Thomas Jones yn un o’r ysgolheigion mwyaf a gynhyrchwyd gan Brifysgol Cymru. Er ei fod yn eang iawn ei ddiddordebau academaidd, fel ysgolhaig ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol y gwnaeth ei brif gyfraniad. Bu farw ym 1972.

Cyhoeddiad(au) (gol.)