Manylion Awdur

Lisa Sheppard

Cyflwyno'r Awdur

Mae Lisa Sheppard yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ymdriniaeth llenyddiaeth gyfoes â phynciau megis amlddiwylliannedd, cenedligrwydd a rhywedd.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)