Manylion Awdur

Gwennan Higham

Cyflwyno'r Awdur

Mae’r llyfr yn disgrifio sut y mae mewnfudwyr yn ymateb i ddysgu Cymraeg, a beth yw ymatebion y gymuned groeso yng Nghymru i fewnfudwyr yn dysgu Cymraeg; cymherir hyn gyda pholisïau Llywodraeth Prydain a rhai Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)