Manylion Awdur

Mark Fox

Cyflwyno'r Awdur

Mae’r Dr Mark Fox yn Ddarlithydd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefyddol yng Ngholeg Chweched Dosbarth Joseph Chamberlain, Birmingham. Cyn hynny, roedd yn ddarlithydd yng Ngholeg Westminster, Rhydychen.

Cyhoeddiad(au) (Awdur)